Re-integratie in de Zakelijke dienstverlening

De sector zakelijke dienstverlening is divers. Raakt uw werknemer tijdelijk of langdurig arbeidsongeschikt? en wilt u daarbij hulp hebben? en wilt u als werkgever zoveel mogelijk de schadelast beperken? Dan kunt u contact opnemen met Percuris.

Onze medewerkers hebben een ruime ervaring in de zakelijke dienstverlening en zijn bekwaam om mensen te bemiddelen in de sector en naar andere sectoren die aansluiten bij hun kwaliteiten.

Testmodules

Wij maken gebruik van testmodules om uw werknemer zodoende inzicht te krijgen waar zijn of haar vervolg carrière mogelijkheden liggen. Daarnaast maken wij gebruik van de expertise van een psycholoog gespecialiseerd in de MBTI, zodat de carrière van uw werknemer een goed vervolg krijgt.

Onze coaches zijn met name gespecialiseerd in complex verzuim: werknemers die te maken hebben (gehad) met een burn-outADHD, ADD, stoornissen in het autistische spectrum, bi-polaire stoornissen, schrizofrenie, pychoses, manies, angstklachten of depressie.

Onze visie

Percuris gelooft in ‘Gewoon doen werkt’. Door leren werken eigen kansen vergroten. Wij handelen daadkrachtig en resultaat gericht en hebben daarom de juiste specialisten in huis om te zorgen dat re-integratietrajecten succesvol zijn.

U mag van ons verwachten dat wij goed op de hoogte zijn van de Wet en Regelgeving Sociale Zekerheid. Onze dienstverlening voldoet altijd aan de eisen die het UWV stelt vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Daarnaast is ons doel het voorkomen van een loonsanctie voor u als werkgever.

Heeft u een (langdurig) zieke medewerker? En moet u voor hem of haar een re-integratietraject opstarten?

Neem dan contact met ons op