UWV / gemeenten

Heeft u klanten die (nog) onder de Wajong-regeling vallen of in het doelgroepregister staan? Percuris helpt hen op weg naar passend werk.

Wij gaan geen uitdaging uit de weg en juist complexe trajecten pakken wij graag voor u op!

Specialist in complexe re-integratietrajecten

Percuris is de specialist op het gebied van complexe problematiek. Het gaat om de combinatie van psychische problematiek en fysieke problematiek.

De jobcoaches van Percuris zijn ervaren en blijven op de hoogte van de veranderende wet- en regelgeving.

Gedurende het traject kan er gebruikt gemaakt worden van gespecialiseerde testen om inzicht te verkrijgen van de capaciteiten en affiniteiten van de werknemer om stappen te nemen in een nieuwe richting.

Gewoon doen werkt

Percuris gelooft in ‘Gewoon doen werkt’. We zijn gericht op kansen en mogelijkheden. Onze coaches handelen daadkrachtig en resultaatgericht om te zorgen dat re-integratietrajecten succesvol zijn.

De professionals van Percuris bieden vanuit hun kennis, uitgebreide ervaring en gewoon doen werkt-aanpak een verantwoorde begeleiding. Het doel is steeds een zo snel mogelijke terugkeer naar de arbeidsmarkt.

MVO

Percuris streeft ernaar om een duurzaam bedrijf te zijn. Ondernemen draait volgens Percuris niet alleen om geld verdienen, maar ook om mens en milieu. Als re-integratiebedrijf proberen wij door weloverwogen en verantwoorde keuzes ons steentje bij te prettige werksfeer en een betere wereld. Meer over ons MVO-beleid.