Re-integratie spoor 2

Als uw werknemer te maken krijgt met langdurig ziekte verzuim en er zijn ook geen mogelijkheden meer in andere functies binnen uw bedrijf (1e spoor), dan wordt er een Re-integratie tweede spoor gestart. Percuris heeft re-integratieconsulenten in dienst die begeleiding geven bij Re-integratie Spoor 2.

Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter geeft aan dat zowel de werkgever als de werknemer samen aan de re-integratie moeten werken. Deze wet schrijft duidelijke tijdsgebonden acties voor. Door u netjes aan deze voorschriften te houden voorkomt u een loonsanctie van het UWV.

Percuris gelooft dat uw werknemer juist door aan de slag te gaan zijn of haar werkplezier terug zal vinden. Ons motto is niet voor niets: ‘Gewoon doen werkt’. Percuris gaat samen met uw werknemer een nieuwe uitdaging zoeken bij een andere werkgever.

Percuris is gespecialiseerd in:

Uw werknemer weer zelf aan het roer

Voor een werknemer is het vaak moeilijk om afscheid te nemen van het werk en de werkgever waarvoor hij of zij gekozen heeft. Daarom besteden wij veel aandacht aan het emotionele aspect gedurende de carrière verandering. Het doel is om een ander (werk)ritme bij uw werknemer te creëren.

Tegelijk willen wij uw medewerker in beweging zetten door hem of haar waardevolle inzichten mee te geven over zichzelf. Hij of zij stelt in de oriëntatiefase een helder persoons- en zoekprofiel samen, om concreet te maken waar hij of zij staat op de arbeidsmarkt en welke functies openstaan en passend zijn.

”Wij zetten uw medewerker in beweging door hem of haar waardevolle inzichten mee te geven over zichzelf”

Onze re-integratieconsulenten zijn met name gespecialiseerd in complex verzuim. Het gaat dan om werknemers die te maken hebben (gehad) met psychische problematieken.

Percuris is bijzonder succesvol als het gaat om Spoor 2 re-integratietrajecten, zowel het herplaatsen van een werknemer als in het voorkomen van sancties.

Inzet van MBTI

Om het Spoor 2 re-integratietraject succesvol te maken, zet Percuris een testmodule in en maken wij gebruik van een psycholoog die gespecialiseerd is in de MBTI methodiek. Dit wordt ingezet om werknemers sterker te maken en inzicht te geven in persoonlijke voorkeuren en stijl en om de werknemer zijn of haar eigen talenten te laten ontdekken.

Uw werknemer ontdekt onder andere wat voor hem of haar stressfactoren zijn en hoe die voorkomen kunnen worden.

Met de nieuw gevonden mogelijkheden activeren wij de werknemer. Daarnaast helpen wij de werknemer door middel van Jobhunting, zodat hij een nieuwe baan vindt waar hij of zij aan de slag kan.

Kennismaken?

Heeft u meer vragen over een Re-integratie Spoor 2- traject? Of wilt u vrijblijvend een offerte aanvragen? Neem dan contact op.