Re-integratie spoor 2

Langdurig ziekteverzuim is al vervelend genoeg. Zijn er daarbij geen mogelijkheden om te re- integreren binnen het eigen bedrijf (1e spoor), dan wil je de beste begeleiding bij het vinden van passend werk buiten de organisatie.

De begeleiding van Percuris in een tweede spoor traject garandeert je als werkgever van een professionele begeleiding naar een dossieropbouw volgens UWV normen en helpt een loonsanctie voorkomen. Zowel voor werkgever als werknemer staan we in voor een goede en betrokken begeleiding. Ieder traject bij ons is maatwerk, omdat iedereen anders is.

Waarom re-integratie 2e spoor bij Percuris?

Om energie en werkvermogen te kunnen leveren als mens en je hierbij gelukkig te voelen, moeten hoofd en lichaam in balans zijn met elkaar. We werken daarom aan beide aspecten tegelijk. Het grote voordeel hiervan is dat onderliggende oorzaken worden aangepakt en de re-integratie duurzaam is.

Bewustwording bereiken we door te onderzoeken wat de oorzaak is van het verzuim, de disbalans of het probleem. Beweging krijg je wanneer we de verantwoordelijkheid nemen om ons gedrag te veranderen en daarmee de situatie om te draaien. De combinatie is essentieel om de regie te nemen op duurzame re-integratie. Bewustwording en beweging zijn belangrijke pijlers onder onze dienstverlening en zetten we in ondersteunend aan de begeleiding. Percuris ondersteund deelnemers op de volgende drie aspecten.

Onze werkwijze bij re-integratie spoor 2

Ontdek wat werkt

Re-integratie is er in vele varianten. Ieder mens heeft zijn eigen kwaliteiten en interesses. Om een re-integratietraject te laten aansluiten op de persoonlijke kenmerken van de cliënt, is maatwerk altijd het uitgangspunt. Wel houden we een bepaalde standaard werkwijze en een standaard fasering aan.

Bij Percuris gaan we verder dan reguliere re-integratiebureaus die in het kader van de Wet verbetering poortwachter begeleiden naar een baan. Wij helpen mensen naar passend werk. En dan écht op zo’n manier dat de nieuwe richting duurzaam is. Wij ondersteunen in een zoektocht en helpen aan werkplezier. We gaan voor de perfecte match wat betreft mogelijkheden en persoonlijkheid. Wij geloven in mogelijkheden en in kijken naar wat er wél kan.

We gaan dan ook op zoek naar een baan die strookt met de kennis en talenten van de werknemer, maar vooral zoeken we naar een duurzame werkplek waar je met passie en plezier aan de slag kan. Samen ontdekken we wat werkt.

Kennismaken

Heeft u meer vragen over een Re-integratie Spoor 2- traject? Of wilt u vrijblijvend een offerte aanvragen? Neem dan contact op.