MVO-beleid Percuris

Percuris streeft ernaar om een duurzaam bedrijf te zijn. Ondernemen draait volgens Percuris niet alleen om geld verdienen, maar ook om mens en milieu. Als re-integratiebedrijf proberen wij door weloverwogen en verantwoorde keuzes ons steentje bij te prettige werksfeer en een betere wereld.

People

Percuris is een mensen-bedrijf. Dagelijks helpen onze jobcoaches mensen die weer aan de slag moeten aan een goede baan die hen voldoening geeft en een plek in de maatschappij. Bij Percuris geloven we niet in thuiszitten, maar in het benutten van kwaliteiten en mogelijkheden. Niets geeft onze jobcoaches meer voldoening dan een cliënt die het zichtbaar naar zijn zin heeft en geniet van zijn nieuwe functie.

Percuris is een bijzonder platte organisatie waarin alle medewerkers een eigen inbreng hebben en tot op zekere hoogte mee mogen beslissen over de inhoud van hun werkzaamheden en de koers van het bedrijf. Wij hechten aan een sfeer van veiligheid en openheid: kritiek is welkom. Iedere medewerker heeft een grote eigen verantwoordelijkheid.

Het team van Percuris bestaat bewust uit een mix van jongere en oudere werknemers. Wij geloven dat zowel schoolverlaters als senioren een kans moet krijgen. We leiden onze medewerkers intern op en bieden hen ook de kans om zich extern te laten bijscholen.

Planeet

Percuris kijkt verder dan het eigen bedrijf alleen. Wij nemen deel aan maatschappelijke ondernemersinitiatieven, zoals Samen voor Zeist. Directeur Wijnand Groen is lid van de MVO Kamer van Zakelijk Zeist Onderneemt en organiseert uit dien hoofde met regelmaat excursies voor ondernemers naar duurzame bestemmingen zoals de Kringloop Zeist en Tesla.

Als het gaat om het milieu proberen wij ons afval te scheiden en zamelen we onze inktcartidges apart in ten gunste van Stichting AAP.

Het gebouw waarin Percuris gevestigd is een oud seminarie van het Aartsbisdom Dijnselburg. Een bewuste keuze: waardoor een oud gebouw een nieuwe bestemming krijgt.  In de groene omgeving van het omliggende park voelen wij ons thuis en komen we tot rust.

Onze jobcoaches werken in heel Midden-Nederland. Om het aantal autokilometers te beperken delen wij onze cases zo in dat elke re-integratiecoach zoveel mogelijk cliënten krijgt in de directe omgeving van zijn of haar woonplaats. Thuiswerken behoort tot de mogelijkheden.

Profit

Percuris is geen organisatie die gericht is op het maken van winst. In de winst die gemaakt wordt delen alle medewerkers mee. Daarnaast participeren we in enkele non-profit projecten zoals:

  • AYA Zorgteams. Samen met deskundigen van het Radboud Medisch Centrum proberen we jonge mensen met kanker aan een baan te helpen.
  • Jobcoaching voor volledig arbeidsongeschikten die ondanks hun medische status aan de slag willen.
  • Ezelsocieteit Zeist. Percuris sponsort de verzorging en medische behandeling van de verwaarloosde ezel Shrek. Meer hierover op deze pagina.

Meer weten over onze MVO-inspanningen? Neem dan contact met ons op.