Jobcoaching

Als je hulp nodig hebt om je werk goed te kunnen uitvoeren kun je denken aan Jobcoaching. Percuris heeft jobcoaches in dienst die mensen begeleiden die recht hebben op een jobcoachvoorziening. Het doel van Jobcoaching is het behouden van werk.

Wat is Jobcoaching?

Soms heeft een werknemer hulp nodig op de werkplek. Dan kan er Jobcoaching aangevraagd worden. Bij Jobcoaching helpt een jobcoach de werknemer en de werkgever om te kijken welke specifieke aanpassingen er gedaan moeten worden om de werknemer goed te laten functioneren.

Jobcoaching kan aangevraagd worden voor mensen met een Wajong uitkering of die in het Doelgroepenregister staan.

In samenwerking met de werkgever wordt er eerst een concreet plan gemaakt om te kijken welke hulpmiddelen er gebruikt kunnen worden om met plezier te blijven werken.

Tijdens de Jobcoaching loopt de jobcoach mee op de werkvloer om vaardigheden aan te leren, maar ook gerichte training te geven en ondersteunt de jobcoach jou bij alle zaken die je moeilijk vindt.

De jobcoach kan jou ook ondersteunen bij gesprekken met de werkgever, zodat problemen op tijd bespreekbaar gemaakt kunnen worden.

Wanneer heeft iemand recht op Jobcoaching?

Er zijn nog een paar voorwaarden waar de werknemer aan moet voldoen om Jobcoaching aan te vragen:

  • Een dienstverband hebben van minimaal 6 maanden;
  • 12 uur per week of meer werken;
  • Minimaal 35% van het minimumloon verdienen.

De jobcoach zal de aanvraag Jobcoaching indienen bij het UWV of de gemeente. Het UWV of de gemeente zullen alle jobcoach uren vergoeden.

De duur van de Jobcoaching hangt af van hoelang jij het nodig hebt! De jobcoach helpt jou minimaal een half jaar met inwerken. Elk half jaar wordt er gekeken of je nog gebruik wilt maken van jobcoaching. De begeleiding van een jobcoach duurt maximaal 3 jaar.

Jobcoaching bij Percuris

Percuris is een gecertificeerde partner van het UWV voor re-integratie en jobcoaching. De jobcoaches van Percuris zijn ervaren in het uitvoeren van Jobcoaching voor mensen met psychische problemen, autisme of ADHD.

Percuris gelooft in ‘Gewoon doen werkt’. We stimuleren jou je eigen kansen te vergroten. Onze jobcoaches handelen altijd daadkrachtig en resultaatgericht. Daardoor zijn onze Jobcoaching trajecten succesvol.

Al onze jobcoach diensten worden uitgevoerd door ervaren jobcoaches die in jouw regio wonen en werken. Wij voldoen uiteraard aan alle richtlijnen en eisen van het UWV.

Kennismaken?

Ben je al aan het werk en wil je graag ondersteuning hebben van een Jobcoach? Neem dan contact met ons op!