Arbeidsdeskundig onderzoek

Uw werknemer is al lange tijd ziek en het is niet duidelijk of hij of zij weer aan het werk kan in de eigen functie. Wat nu? Een arbeidsdeskundig onderzoek maakt duidelijk wat de mogelijkheden zijn.

Deskundig en praktisch advies

Percuris heeft de laatste jaren bij verschillende werkgevers onderzoeken gedaan. Onze ervaren arbeidsdeskundigen geven u en uw werknemer praktisch en bruikbaar advies. Een arbeidsdeskundig onderzoek van Percuris voldoet altijd aan de richtlijnen die door het UWV voorgeschreven worden.

Uiteraard kunt u ook na het arbeidsdeskundig onderzoek bij Percuris terecht voor een re-integratietraject (spoor 1 of spoor 2). Daarnaast kunnen wij de werknemer na de re-integratie voor langere of kortere tijd begeleiden, middels coaching on the job.

Waarom een Arbeidsdeskundig onderzoek bij Percuris?

Verloop arbeidsdeskundig onderzoek

De arbeidsdeskundige van Percuris gaat in gesprek met de werkgever en de werknemer. Tijdens dit gesprek zullen de volgende vragen beantwoord worden:

  • Wat zijn de mogelijkheden van uw werknemer?
  • Is de eigen functie van uw werknemer nog passend?
    Zijn er eventueel in de organisatie nog andere geschikte functies?
  • Zo nee, is het voor de werknemer mogelijk om ander werk bij een andere werkgever uit te voeren?

Bij voorkeur bekijkt de arbeidsdeskundige ook de werkplek van de werknemer en zal hij of zij de belastbaarheid (FML) van de werknemer meenemen in zijn onderzoek. Wij vinden het belangrijk om alle mogelijke opties mee te nemen in het onderzoek.

We adviseren dus niet enkel een spoor 1 of spoor 2 traject, maar bekijken de kwestie ook ruimer. Misschien is alleen een stuk coaching voldoende om uw werknemer weer aan het werk te krijgen. Een andere optie is dat uw werknemer ontslag neemt of dat er een outplacementtraject opgestart wordt.

“Wij adviseren niet per definitie een spoor 1 of een spoor 2 traject: we bekijken graag alle opties”

De uitslag van het Arbeidsdeskundig onderzoek geeft weer wat de meest effectieve manier is om uw werknemer weer snel aan het werk te krijgen.

Contact opnemen

Heeft u nog vragen over een Arbeidsdeskundig onderzoek? Of wilt u een werknemer aanmelden? Neem dan contact met ons op.