27 oktober 2017

Re-integratie na psychose, manie, angstklachten of depressie

Re-integratie van een langdurige zieke werknemer is altijd lastig. Zeker als uw werknemer een psychose, manie of depressie heeft gehad. Percuris helpt bij re-integratie na psychose, manie of depressie.

Uw werknemer functioneerde goed en leek geschikt voor zijn of haar job. Totdat er plotseling een kink in de kabel kwam door een psychose, manie of depressie. Schrikken: zowel voor u als werkgever als voor de werknemer zelf.

Uw werknemer meldde zich een tijd lang ziek, maar de Wet Verbetering Poortwachter vereist dat hij of zij toch weer aan de slag gaat. U bent daar als werkgever zelfs verantwoordelijk voor. Een lastig dilemma voor veel werkgevers.

Terugkeer van de werknemer

Hoewel u natuurlijk het beste voorhebt met uw werknemer; terugkeren op de oude functie lijkt vaak niet tot de mogelijkheden te behoren. Een psychose, manie of depressie kan ervoor zorgen dat u het vertrouwen in uw werknemer kwijt bent geraakt. Zeker wanneer u of een van uw klanten of relaties een vervelende ervaring heeft gehad met uw werknemer. Wat nu?

''Een psychose, manie, angstklachten of depressie kan ervoor zorgen dat u het vertrouwen in uw werknemer kwijt bent geraakt''

Percuris heeft ruime ervaring met re-integratie na een psychose, manie of depressie. Hoewel u nu nog vooral beperkingen ziet: de arbeidsdeskundigen en jobcoaches van Percuris hebben kennis en ervaring met bovenstaande problematiek in combinatie met weer gaan werken. Wat kunnen wij voor u doen?

Hoe ziet re-integratie na psychose, manie of depressie eruit?

  1. Uw werknemer komt bij ons langs voor een arbeidsdeskundig onderzoek. Dit onderzoek vindt plaats bij ons op kantoor, maar kan in uitzonderlijke gevallen ook thuis bij de werknemer plaatsvinden. Wij bespreken samen met de werknemer de beperkingen, maar vooral ook de mogelijkheden die hij of zij (nog) heeft.
  2. Wij bespreken met u de resultaten van het arbeidsdeskundig onderzoek. Hieruit blijkt onder meer welke taken uw werknemer nog wel kan uitvoeren en welke helaas niet meer. Ook bespreken wij met u de kans op terugval. Het doel van het gesprek is om te kijken of de werknemer terug kan komen in de oude functie, in een aangepaste functie (spoor 1) of beter een andere baan kan gaan zoeken (spoor 2).
  3. Beslist u dat de werknemer terug kan komen op de oude werkplek of in een aangepaste functie? Dan kan het soms verstandig zijn om de werknemer nog enige tijd te laten begeleiden door een jobcoach. Coaching on the job zorgt ervoor dat uw werknemer de juiste begeleiding krijgt om de taken die hij of zij heeft succesvol op te kunnen pakken.

Over Percuris

Percuris gelooft in “Gewoon doen werkt”. Aan de slag zijn is de beste manier om terug te keren vanuit langdurig ziek zijn. Vanuit die visie bieden wij organisaties, bedrijven en particulieren re-integratietrajecten op maat aan.

Onze specialisatie ligt in het uitvoeren van complexe re-integratie opdrachten. Re-integratie na psychose, manie, angstklachten of depressie wordt door eigen ervaren en gespecialiseerde arbeidsdeskundigen en UWV-erkende jobcoaches uitgevoerd.

Wij handelen daadkrachtig en resultaatgericht en hebben daarom de juiste specialisten in huis om te zorgen dat re-integratietrajecten succesvol zijn.

Heeft u hulp nodig bij de re-integratie van uw werknemer? Neem dan contact op.