7 mei 2019

Re-integratie van werknemers met ASS

Is uw werknemer gediagnostiseerd met ASS en moet uw werknemer re-integreren? Dan is het fijn als uw werknemer begeleiding krijgt van iemand met verstand van zaken! Percuris B.V heeft re-integratiecoaches in dienst die jarenlange ervaring hebben met re-integratie van werknemers met ASS.

Een werknemer met ASS kan vaak goed meekomen met de rest van de werknemers. Echter kan hij of zij problemen ervaren met sociaal contact en communicatie. Vaak verwerkt een werknemer met ASS informatie anders, waardoor hij of zij gevoelig is voor bepaalde prikkels (geluid en licht).

Als werknemers met ASS te veel prikkels binnen krijgen, kan dit stress opleveren.

Als deze prikkels te veel worden kan uw werknemer met ASS ziek uitvallen. De Wet Verbetering Poortwachter eist van de werkgever en van de werknemer dat zij er samen er alles aan doen om een snelle terugkeer naar het werk te bereiken.

Wat is ASS en welke kenmerken horen hierbij?

Specialist re-integratie ASS

Geen werknemer met ASS is hetzelfde. Daarom is het belangrijk dat de re-integratie van werknemers met ASS altijd wordt gedaan door een specialist op dit gebied. De re-integratiecoaches van Percuris zijn gespecialiseerd in de re-integratie van werknemers met ASS.

Naar aanleiding van een Arbeidsdeskundig onderzoek wordt er bepaald welke weg het beste is voor de re-integratie van uw werknemer. De uitkomst van dit onderzoek kan zijn:

  1. Dat er voor de werknemer nog mogelijkheden zijn om terug te keren naar zijn eigen functie. Dit wordt Re-integratie Spoor 1 genoemd.
  2. Dat de werknemer niet kan terug keren in zijn eigen functie. Er moet dan gekeken worden naar andere functies bij een andere werkgever Dit wordt Re-integratie Spoor 2 genoemd.

Bij de Re-integratie van werknemers met ASS is een traject op maat belangrijk. De re-integratieconsulenten van Percuris bieden altijd zo’n gespecialiseerd traject op maat. Wij begeleiden uw werknemer naar de juiste functie en geven de werkgever advies, zodat de re-integratie succesvol verlopen zal.

Coaching on the job

De specialisten van Percuris bieden ook Coaching on the job aan werknemers met ASS. Het doel van Coaching on the job is om de werknemer vaardigheden aan te leren of hulpmiddelen aan te rijken zodat de werknemer minder snel ziek uitvalt. Samen met de werkgever en de werknemer wordt er gekeken waar de knelpunten liggen een welke doelen er behaald willen worden.

Een re-integratieconsulent helpt de werknemer met het leren van vaardigheden zodat hij of zij minder snel ziek uitvalt.

De re-integratieconsulent gaat dan samen met de werknemer aan de slag gaan door middel van coachingsgesprekken  om deze doelen te behalen.

Goede begeleiding

Percuris B.V. heeft jarenlange ervaring met re-integratie van werknemers met ASS. Veel van onze re-integratieconsulenten hebben een achtergrond in de psychische hulpverlening, waardoor zij veel kennis hebben van ADD, ADHD, autisme en andere psychische aandoeningen die re-integratie lastig maken.

Heeft u een (langdurig) zieke werknemer met ASS? En heeft u hulp nodig bij de re-integratie van uw werknemer? Schakel dan Percuris in! Neem contact op.