20 juli 2022

Tweede spoor traject – alles wat je moet weten

In de meeste gevallen wordt een spoor 2 traject ingezet wanneer een werknemer een jaar ziek is en terugkeer naar eigen werk óf ander werk bij de huidige werkgever niet 100% zeker is.

Wat is spoor 2?

Wanneer er sprake is van re-integratie krijg je te maken met spoor 1 en spoor 2. Bij spoor 1 gaat het over re-integreren bij je huidige werkgever. Dit kan in je eigen functie zijn, eventueel aangepast. Óf ander werk binnen de organisatie. Als dit niet mogelijk blijkt komt het tweede spoor traject in beeld. Beide sporen kunnen naast elkaar lopen gedurende de eerste twee jaar na de eerste ziektedag.


Wat is het doel van spoor 2?

Het doel van een tweede spoor traject is het zoeken naar werk bij een andere werkgever. Langdurig verzuim is voor niemand prettig. De kans is groot dat er sprake is geweest van tegenslagen en teleurstellingen. Een re-integratiebureau kan de werknemer helpen om weer te kijken naar de mogelijkheden. Spoor 2 is altijd gericht op een zo snel mogelijke terugkeer naar de arbeidsmarkt en het vervolgen van de carrière.   

“Door het inzetten van een tweede spoor traject en het vele contact dat Percuris heeft gehad met de werkgever en werknemer is onze medewerker weer geholpen om een nieuwe impuls in zijn carrière te krijgen richting ander werk en hebben we op een goede wijze afscheid van elkaar genomen.”
Dhr. P. Bongers van B&P Bodeminjectie B.V.

Wanneer start een spoor 2 traject?

Wanneer blijkt dat een werknemer niet (volledig) kan terugkeren naar eigen werk óf ander werk bij de huidige werkgever wordt er een spoor 2 traject opgestart. Dit is geregeld in de Wet Verbetering Poortwachter en een wettelijke verplichting voor de werkgever. Over het algemeen wordt met de eerstejaarsevaluatie bekeken of inzet van een spoor 2 traject nodig is. In veel gevallen zal een arbeidsdeskundig onderzoek worden uitgevoerd. Als de arbeidsdeskundige aangeeft dat een tweede spoor traject moet worden opgestart, heeft de werkgever zes weken de tijd om hiermee te beginnen. Dit kan door het inschakelen van een re-integratiebureau, maar de werkgever mag dit ook zelf samen met de werknemer doen.   

Wat doe je in een spoor 2 traject?

Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter zijn er verplichtingen ten aanzien van een spoor 2 traject. Het UWV controleert of dit voldoende wordt uitgevoerd. Een hulpmiddel hierbij is de Werkwijzer Poortwachter. Om zeker te weten dat de juiste stappen ondernomen worden in het tweede spoor traject is het verstandig een re-integratiebureau in te schakelen. Een re-integratiebureau kan begeleiding bieden op diverse vlakken. Bijvoorbeeld het omgaan met verlies van eigen werk en het vergroten van zelfvertrouwen. Maar ook praktische zaken als het opstellen van een CV, het schrijven van een sollicitatiebrief en het zoeken naar passende vacatures. Door middel van gesprekken, gerichte opdrachten, trainingen en onderzoek kan de werknemer weer bewust gemaakt worden van zijn eigen kracht en vanuit die kern een nieuwe koers bepalen.

Hoe lang duurt een spoor 2 traject?

Een spoor 2 traject duurt over het algemeen 6  tot 12 maanden. Dit is afhankelijk van wanneer het tweede spoor traject wordt ingezet. De activiteiten binnen spoor 2 duren in principe tot aan het WIA-besluit wat na twee jaar genomen wordt. Dit is uiteraard niet nodig als eerder blijkt dat je kan terugkeren in eigen werk óf ander werk hebt gevonden bij een nieuwe werkgever. 

Wat als je geen werk kan vinden in het spoor 2 traject? 

Als een spoor 2 traject ook niet heeft geleid tot het vinden van passend werk, kan de werknemer een WIA aanvraag doen bij het UWV. De WIA is de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Het is een uitkering waar de werknemer recht op heeft wanneer het vanwege (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid niet mogelijk is om het oude loon te verdienen.

Unieke werkwijze Percuris

Percuris heeft de expertise om een spoor 2 traject op succesvolle wijze te begeleiden. We zijn een ervaren re-integratiepartner. Omdat wij een kleinschalig bureau zijn kunnen we betrokken zijn bij iedere werknemer. Wij werken met persoonlijke aandacht, een individuele aanpak en trajecten op maat. 

Door de jaren heen hebben wij een eigen kijk op het speelveld en een unieke werkwijze ontwikkeld. Fysieke, mentale en emotionele aspecten beïnvloeden elkaar sterk en beperken zich niet alleen tot werk of privé. Daarom kijkt Percuris graag naar de totale mens in plaats van alleen naar het werkende individu, zowel in kleinere als complexe re-integratietrajecten. Dit werpt ook binnen een tweede spoor traject zijn – duurzame – vruchten af voor zowel werknemer als werkgever.

Wij geloven namelijk dat een stabiele fysieke en mentale gezondheid, gezonde voeding, sociale motivatie en een fijne werkomgeving leidt tot energieke, gemotiveerde mensen met het juiste werkvermogen. We zetten daarom in op bewustwording én beweging.

Ervaar zelf deze krachtige combinatie van re-integratie, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Conclusie

Spoor 2 is onderdeel van de Wet Verbetering Poortwachter. Het kan aan de orde zijn wanneer er sprake is van langdurig verzuim. Een tweede spoor traject brengt verplichtingen met zich mee voor zowel werkgever als werknemer. Het doel van het spoor 2 traject is het zoeken naar werk bij een andere werkgever. Om er zeker van te zijn dat de juiste stappen worden gezet in spoor 2 kan begeleiding van een re-integratiebureau worden ingezet.

Contact

Nieuwsgierig naar wat we voor jou kunnen betekenen? Of wil je onze methodes juist als preventie inzetten? We komen graag met jou in contact. Bel ons op 030-303 0643 of mail ons op info@percuris.nl.