13 februari 2018

Re-integratie van mensen met ADHD

Het kan soms lastig zijn voor mensen met ADHD om werk te vinden én te behouden. Denk hierbij aan problemen met concentratie en planning, impulsiviteit en een continu gevoel van onrust. Percuris heeft ruime ervaring met re-integratie én jobcoaching van mensen met ADHD.

Wat is ADHD eigenlijk?

ADHD is een ‘attention deficit hyperactivity disorder’ – in het Nederlands een ‘aandachtsdeficiëntie-  en/of hyperactiviteitstoornis’.

In eenvoudige taal betekent dit dat we het hebben over ADHD als iemand (veelvuldige) symptomen heeft op het gebied van druk en/of impulsief gedrag en/of aandachtsproblemen.

Dit uit zich natuurlijk bij iedereen op een andere manier. In grote lijnen onderscheiden we hierin drie ‘vormen’ van ADHD: 

  1. gecombineerd beeld: zowel druk en impulsief gedrag als moeite met het vasthouden van de aandacht;
  2. overwegend onoplettend beeld (dit werd en wordt vaak ‘ADD’ genoemd): voornamelijk moeite met het vasthouden van de aandacht;
  3. overwegend hyperactief/ impulsief beeld: voornamelijk druk en impulsief gedrag.

Op dit moment kunnen we nog niet precies zeggen hoe ADHD ontstaat en welke factoren hierbij een rol spelen. Erfelijke factoren worden vaak gezien als een belangrijke factor maar daarnaast spelen ook omgevingsfactoren een rol.

In tegenstelling tot wat vroeger werd gedacht, blijft echter een groot deel van de mensen bij wie ADHD in de jeugd is vastgesteld ook in de volwassenheid nog lichte tot ernstige beperkingen houden, vaak tot op hoge leeftijd.

Denken in mogelijkheden

Laten we voorop stellen dat elke mens specifieke competenties heeft en het voor iedereen belangrijk is om deze te matchen met de werkzaamheden, los van ADHD.

Veel mensen met ADHD hebben echter weinig zelfvertrouwen als het gaat om taken structureel aan te pakken en af te ronden. Overzicht behouden is soms lastig omdat ze sneller afgeleid kunnen zijn. Daarnaast bestaan er ook vooroordelen over ADHD, wat een werkgever kan weerhouden om iemand met ADHD in te zetten.

Aan de andere kant kunnen de persoonlijke, sterke eigenschappen van iemand met ADHD als uniek en krachtig worden ervaren. Mensen met ADHD kunnen bijvoorbeeld energiek zijn, creatief zijn, ‘out of the box’-denken, goed zijn in het leggen van verbanden, hyperfocussen en communicatief vaardig en ondernemend zijn.

Re-integratie & jobcoaching bij ADHD

In re-integratie en jobcoaching van mensen met ADHD is het belangrijk om aan te sluiten bij de kwaliteiten van mensen met ADHD. Uit onderzoek blijkt dat werknemers met ADHD vaker moeite hebben met taken waar niet hun directe interesse ligt of misschien niet direct aansluit op dat waar ze goed in zijn. 

De aandacht moet dus in de jobcoaching worden gericht op dat waar ze wél goed in zijn en kwaliteiten optimaal kunnen worden ingezet. Dat geeft positieve energie, succesbelevingen en heeft positief effect op het proces van re-integratie en optimaal functioneren. 

Een belangrijke factor hierin is de wisselwerking tussen werknemer en werkgever. In de jobcoaching kunnen werknemers met ADHD ondersteuning krijgen in hoe zij op een constructieve manier het gesprek aan kunnen gaan met werkgever. Daarbij kan een jobcoach begeleiding bieden door begrip te creëren bij de werkgever. Samen met de werkgever kan dan bekeken worden welke mogelijkheden er zijn om de werknemer te ondersteunen en tot goede afspraken te komen.

Werkwijze van onze re-integratie & jobcoaching

Onze jobcoach stelt samen met jou en je werkgever een coaching plan op. Dit plan omvat de benodigde aanpassingen en mogelijkheden om je optimaal te laten functioneren. Vaak kunnen kleine aanpassingen al een groot verschil maken voor jouw werkprestaties én werkplezier.

Aspecten die lastig kunnen zijn voor mensen met ADHD:

  • Zelfvertrouwen;
  • Opstarten en afronding van taken; 
  • Plannen en structureren;
  • (Hyper) focussen en aandachtsproblemen;
  • Impulsiviteit.

Onze jobcoach biedt persoonlijke begeleiding en kan zelfs met je meewerken, zodat hij/zij tijdig kan ondersteunen wanneer het even niet goed gaat. Tijdens de jobcoaching zal ook jouw talentontwikkeling aan bod komen. Onze jobcoach zal je helpen om jouw talenten en kwaliteiten optimaal te benutten.

Kennis & ervaring 

Percuris heeft jarenlange ervaring in het coachen van mensen met ADHD. Wij zijn een gecertificeerde partner van het UWV voor re-integratie en jobcoaching en een erkende jobcoachorganisatie.

Als je werkt en te maken hebt met ADHD, is het prettig om coaching te ontvangen van een jobcoach die bekend is met de uitdagingen die dit met zich meebrengt en begrip heeft voor jouw situatie.

Bij Percuris geloven we in “Ontdek wat werkt”. Wij stimuleren je om jouw eigen kansen te vergroten. Onze jobcoaches handelen altijd daadkrachtig en resultaatgericht, wat heeft geleid tot succesvolle jobcoachingstrajecten.

Contact

Wil je meer informatie over onze begeleiding bij autisme op de werkvloer? Neem dan contact met ons op. Onze jobcoaches staan voor je klaar.

Kennismakingsgesprek