11 januari 2018

Re-integratie na burn-out

U hebt een burn-out en zit al een tijdje thuis. Aan werken wilt u misschien voorlopig liever niet denken. Toch wil uw werkgever dat u op termijn weer aan de slag gaat. Percuris kan u helpen succesvol te re-integreren na een burn-out.

Burn-out is een belangrijk maatschappelijk probleem aan het worden. In Nederland heeft een op de zeven werknemers klachten die wijzen op een burn-out. Meer dan een miljoen werknemers heeft dus last van burn-out klachten. Burn-out komt niet alleen voor bij oudere werknemers, maar juist ook veel bij jongere werknemers.

Om weer aan de slag te kunnen zult u moeten re-integreren. Dat houdt in dat u voorzichtig weer aan de gang gaat en de uren langzaam – en liefst onder deskundige begeleiding – weer opbouwen gaat. Wacht daarmee niet te lang! Hoe langer u wacht met re-integreren, hoe moeilijker het voor u wordt om terug te keren in uw oude baan.

''Lukt re-integratie na burn-out u in overleg met uw werkgever niet? Dan is het tijd om een professional in te schakelen.''

Re-integratie na burn-out: de mogelijkheden

Percuris is als re-integratiebureau gespecialiseerd in complexe re-integratietrajecten, zoals re-integratie na burn-out. Onze jobcoaches en arbeidsdeskundigen hebben veel ervaring met het begeleiden van mensen die na een burn-out weer terug willen keren op hun oude plek (spoor 1). Ook wanneer deze optie niet mogelijk lijkt, kan Percuris hulp bieden (spoor 2).

Meer weten over re-integratie na burn-out? Neem contact op!

Re-integratie na burn-out: uitdagingen

Re-integratie na burn-out brengt specifieke uitdagingen met zich mee. Enkele bekende uitdagingen zijn:

  • Mensen die na een burn-out moeten re-integreren hebben vaak last van angsten. Teveel druk van uw werkgever werkt vaak averechts en brengt u en uw werkgever niet verder.
  • Voor mensen met een burn-out is heldere en persoonlijke communicatie met hun leidinggevende erg belangrijk. Percuris adviseert hierin en kan u en uw leidinggevende hierin begeleiden.
  • Voor re-integratie na burn-out is het ook belangrijk om uw directe collega’s te betrekken. Ook zij moeten rekening houden met uw situatie en begrijpen welke taken ze wel en niet bij u neer kunnen leggen. Natuurlijk is het fijn als zij u hartelijk welkom heten, maar misschien ziet u juist op tegen veel aandacht en “praatjes”. Percuris helpt u de juiste verwachtingen te scheppen en uw collega’s op een constructieve manier te informeren over uw mogelijkheden.
  • Re-integratie na burn-out mislukt vaak als de verwachtingen uw of uw werkgever onredelijk zijn. Het is dus van belang dat het voor beide partijen duidelijk hoe het re-integratietraject eruit zal zien en hoe lang het ongeveer duren zal voordat de werknemer weer volledig aan de slag kan. Verwachtingsmanagement is dus van het grootste belang.

Re-integratie na burn-out tips

Wanneer u begeleid wordt door Percuris werken we allereerst samen met u aan een gedegen re-integratieplan en schakelen zo nodig coaching on the job in. Daarnaast is het van belang om uw terugkeer goed voor te bereiden. Enkele tips uit de praktijk:

  1. Op uw eerste dag is het vaak het best dat u enkele concrete, liefst op één dag uitvoerbare taken op te doen krijgt. Het is niet prettig als u helemaal niets te doen hebt. Percuris gelooft in “Gewoon doen werkt”, met andere woorden: u re-integreert het best door daadwerkelijk te beginnen met werken.
  2. Onopgeloste conflicten met uw werkgever dienen eerst uitgepraat te worden voordat u weer aan het werk kunt gaan.
  3. Als u een burn-out hebt gehad was u vaak gewend om te lang door te werken en geen afstand te nemen van hun werkzaamheden. Uw leidinggevenden en directe collega’s kunnen uw misschien helpen om uzelf in acht te nemen.
  4. Spreek af wanneer er evaluatiemomenten zijn om te kijken “hoe het gaat”.
  5. Bijna in de helft van de gevallen zit iemand die een burn-out gekregen heeft niet helemaal op de juiste plek. Een verandering van uw functie is dan gewenst. Toch is het advies is om eerst te beginnen met re-integratie op de oude werkplek. Een verandering van functie kan beter starten, wanneer u nagenoeg volledig hersteld bent.

Zit u al langere tijd thuis door een burn-out? Komt u er niet uit met uw werkgever? Schakel dan de specialisten van Percuris in. Wij helpen u op daadkrachtige manier om succesvol te re-integreren na een burn-out.

Meer weten over re-integratie na burn-out? Neem contact op!