Re-integratie in het onderwijs

Werken in het onderwijs is mooi werk en geeft vaak voldoening. Echter lukt het werknemers soms niet meer om het werk waar ze altijd van gehouden hebben goed uit te voeren. Dit kan leiden tot tijdelijke of langdurige arbeidsongeschiktheid. Percuris helpt.

Percuris heeft  de juiste specialisten in huis om de zieke werknemers te ondersteunen richting hun eigen werk (spoor 1) en indien dit niet meer mogelijk is naar ander werk (spoor 2). We onderzoeken de persoonlijke wensen van uw werknemer zijn en zorgen ervoor de werknemer zijn eigen loopbaan verder ontwikkelt.

Onze coaches zijn met name gespecialiseerd in complex verzuim: werknemers die te maken hebben (gehad) met een burn-outADHD, ADD, stoornissen in het autistische spectrum, bi-polaire stoornissen, schrizofrenie, pychoses, manies, angstklachten of depressie.

Onze visie

Percuris gelooft in ‘Gewoon doen werkt’. Door leren werken eigen kansen vergroten. Wij handelen daadkrachtig en resultaat gericht en hebben daarom de juiste specialisten in huis om te zorgen dat re-integratietrajecten succesvol zijn. Meer over Percuris.

Onze dienstverlening voldoet altijd aan de eisen die het UWV stelt vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Daarnaast is ons doel het voorkomen van een loonsanctie voor u als werkgever.

Heeft u een (langdurig) zieke medewerker werkzaam in het onderwijs? En moet u voor hem of haar een re-integratietraject opstarten?

Neem dan contact met ons op.