27 oktober 2017

Loonsanctie voorkomen

Een loonsanctie is voor geen enkele werkgever leuk. Toch werden er in 2016 nog 1800 loonsancties uitgedeeld door het UWV. Percuris helpt u als werkgever een loonsanctie te voorkomen.

Wat is een loonsanctie eigenlijk?

Een loonsanctie is een boete die opgelegd wordt aan werkgevers die zich – naar het oordeel van het UWV – onvoldoende ingespannen hebben om een zieke werknemer weer aan de slag te helpen.
Een loonsanctie betekent maximaal 52 weken extra loondoorbetaling en een extra kostenpost die zo kan oplopen tot  €33.000 (afhankelijk van het loon van uw werkgever) als de gesignaleerde tekortkomingen niet worden hersteld. Een fikse kostenpost voor u als werkgever dus. Hoe kunt u loonsanctie voorkomen?

Loonsanctie voorkomen

Wanneer een werknemer zich voor langere tijd ziek meldt, is het slim om zo snel mogelijk alle stappen te zetten die nodig zijn voor een goede re-integratie en  dossieropbouw. Hoe eerder u in gesprek gaat met een werknemer, hoe beter.

Bekeken moet worden of de werknemer die voor langere tijd ziek is terug kan keren in dezelfde functie, een andere of aangepaste functie (spoor 1) of eventueel voor een andere werkgever kan gaan werken (spoor 2). Percuris kan een arbeidsdeskundig onderzoek voor u uitvoeren om deze mogelijkheden te onderzoeken.

Percuris inschakelen

Zo gauw dat mogelijk is zal uw werknemer moeten re-integreren. U hebt als werkgever de plicht om dit te faciliteren. Gelukkig kan Percuris u het werk uit handen nemen.

''Door uw medewerker tijdig bij Percuris aan te melden voorkomt u een loonsanctie''

Als ervaren en succesvol re-integratiebureau begeleiden wij uw werknemer in het vinden van een geschikte (nieuwe) functie. Ook wanneer de situatie complex is. Door uw medewerker tijdig bij ons aan te melden voorkomt u een loonsanctie.

Typen loonsancties

Wanneer u een re-integratietraject niet op tijd opstart en kan er onvoldoende resultaat geboekt worden voordat de grens van twee jaar ziekte bereikt is. In dat geval kunt u een administratieve loonsanctie van het UWV krijgen. Dit betekent dat het re-integratieverslag niet compleet is.

Het UWV kan deze administratieve loonsanctie omzetten in een inhoudelijke loonsanctie wanneer u deze tekorten in het re-integratieverslag niet (op tijd) aanvult. Wilt u loonsanctie voorkomen dan is het dus van belang om tijdig contact met ons op te nemen.

Neem contact op