Re-integratie in de zorg

Werken in de zorg is zinvol en belangrijk werk. Toch vallen mensen soms uit vanwege ziekte, een burn-out of een fysieke handicap. Wat dan? Re-integratie in de zorg is een van de specialiteiten van Percuris.

Percuris is een re-integratie- en outplacementbureau uit Zeist met jarenlange ervaring in de zorg- en welzijnssector. Vanuit deze expertise hebben wij in Midden Nederland een groot netwerk opgebouwd van zorginstellingen, overheden, onderwijsinstellingen en zakelijke dienstverleners.

Duurzame begeleiding

Percuris zorgt met duurzame begeleiding van uw werknemer dat hij nieuwe wegen in kan slaan. Wij leren hem zijn grenzen vast te leggen en zich te verbeteren. We onderzoeken de persoonlijke wensen van uw werknemer en zorgen ervoor de werknemer zijn eigen loopbaan ontwikkelen kan.

Onze coaches zijn met name gespecialiseerd in complex verzuim: het gaat dan om werknemers die te maken hebben (gehad) met een burn-outADHD, ADDstoornissen in het autistische spectrum, bi-polaire stoornissen, schrizofrenie, pychoses, manies, angstklachten of depressie.

Onze visie

Percuris gelooft in ‘Gewoon doen werkt’. We richten ons op nieuwe kansen en mogelijkheden. Onze specialisten handelen daadkrachtig en resultaatgericht om te zorgen dat onze re-integratietrajecten succesvol zijn.

Onze dienstverlening voldoet altijd aan de eisen die het UWV stelt vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Het is ons doel om een loonsanctie voor u als werkgever te voorkomen.

Re-integratiesamenwerking Utrecht Science Park

Een speciaal project voor re-integratie in de zorg is de Re-integratiesamenwerking Utrecht Science Park. In dit project helpen wij werknemers van bedrijven in de gezondheidszorg in de regio Utrecht en re-integreren wij de werknemers in een vergelijkbare functie in de regio.

De voordelen hiervan zijn groot: niet alleen de functie, als ook het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden komen vaak grotendeels overeen.

Heeft u een (langdurig) zieke medewerker werkzaam in de zorg? En willen u en uw werknemer advies wat jullie moeten doen?

Neem dan contact met ons op.