Re-integratie binnen de overheid

Werken voor de overheid betekent altijd ogen hebben voor het publieke belang. Dit betekent dat er verantwoordelijkheid gevraagd wordt van de werknemers. Soms gooit ziekte echter roet in het eten. Re-integratie binnen de overheid is dan nodig.

Omstandigheden, ziekte of arbeidsongeschiktheid kan ervoor zorgen dat er een nieuw carrièreperspectief moet komen voor uw werknemer. Percuris heeft de juiste specialisten in huis om hier zorg voor te dragen.

Arbeidsvoorwaarden

Door het inzetten van trajecten (spoor 1 en spoor 2) in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter kunnen wij een carrière bij de overheid nieuwe kansen geven. Uiteraard houdt Percuris in het carrière traject maximaal rekening met de primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden waarin uw medewerkers werken.

Naast de trajecten spoor 1 en spoor 2 is Percuris ook medeverantwoordelijk voor de gunning inhuur Participanten Rijksoverheid.

Complexe re-integratie

Onze coaches zijn met name gespecialiseerd in complex verzuim: werknemers die te maken hebben (gehad) met een burn-outADHD, ADD, stoornissen in het autistische spectrum, bi-polaire stoornissen, schrizofrenie, pychoses, manies, angstklachten of depressie.

Percuris gelooft in ‘Gewoon doen werkt’. Door leren werken eigen kansen vergroten. Wij handelen daadkrachtig en resultaat gericht en hebben daarom de juiste specialisten in huis om te zorgen dat re-integratietrajecten succesvol zijn.

UWV-erkende dienstverlening

Onze dienstverlening voldoet altijd aan de eisen die het UWV stelt vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Daarnaast is ons doel het voorkomen van een loonsanctie voor u als werkgever.

Heeft u een (langdurig) zieke medewerker werkzaam bij de overheid? Wilt u weten wat wij voor u en uw werknemer kunnen doen?

Neem dan contact met ons op.