21 oktober 2020

Wat te doen bij psychische klachten bij een werknemer?

Ziekteverzuim wordt bij ongeveer 1 op de 3 gevallen door psychische klachten veroorzaakt. Naast dat dit vervelend is voor de werknemer, ondervindt de werkgever hier ook nare gevolgen van. Werknemers die door psychische klachten verzuimen zijn namelijk gemiddeld 180 dagen ziek en kosten gemiddeld 250 euro per verzuimdag. Hoe ga je als werkgever het beste om met een werknemer met psychische klachten, om dit soort kosten te voorkomen?

Bij psychische klachten is er iets verstoord of ontregeld aan de gevoelens, gedachten of het gedrag van die persoon. Als werkgever is het als eerste van belang de psychische klachten bij de werknemer te herkennen. Veel werknemers zullen zich namelijk uit schaamte hier niet over uitspreken, of zijn zich nog niet bewust van de psychische klachten bij zichzelf.

Maak het bespreekbaar

Vermoed je als werkgever psychische klachten bij een werknemer? Maak dat dan bespreekbaar en ga met de werknemer in gesprek. Neem hierbij een open houding aan: met oprechte belangstelling en begrip kom je het verst. Stel open vragen, hiermee nodig je je gesprekspartner uit veel informatie te geven over de situatie.

Vermoed je dat je werknemer psychische klachten heeft? ga met je werknemer is gesprek

Het is van belang hierbij in je achterhoofd te houden dat je als werkgever volgens de Arbowetgeving niet mag vragen naar de ziekte en de oorzaak ervan. Probeer dan ook niet specifiek hierop in te gaan, maar wel te onderzoeken hoe de werknemer vindt dat het gaat en of hij of zij zich bewust is van de signalen die door hem of haar afgegeven worden. Wanneer werkgever en werknemer het eens zijn dat er iets moet veranderen, kan de stap gemaakt worden naar hoe jij als werkgever bij kunt dragen aan het verminderen van de psychische klachten van de werknemer.

De manier waarop je als werkgever kunt bijdragen aan het herstel hangt af van wat op dat moment passend is bij de (situatie van) de werknemer. Probeer met de werknemer samen in kaart te brengen welke taken veel energie kosten en welke energie geven. Vervolgens kun je hier als werkgever op anticiperen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het wegnemen van taken, opschuiven van deadlines en aanbrengen van meer pauzemomenten. Verder kan het helpen werkzaamheden of werktijden aan te passen zodat deze bij de situatie van de werknemer aansluiten.

Op de werkvloer

Daarnaast is het van belang als werkgever na te gaan of er sprake is van een prettige werksfeer op de vloer. Stel jezelf eens deze vragen: Hoe gaan collega’s met elkaar om? Hoe ga jij als werkgever om met de werknemers? Voor een fijne werksfeer is het belangrijk dat er sprake is van goede communicatie en bewustzijn van elkaars sterke kanten. Hierdoor ontstaat er energie en ruimte voor een goede samenwerking. Daarnaast kunnen kleine dingen die jij als werkgever doet veel energie geven. Denk daarbij aan het geven van een compliment, inspraak geven bij een beslissing of het bieden van een luisterend oor.

Een prettige werksfeer op de werkvloer draagt ook bij aan herstel

Verder is het goed de bedrijfsarts zo snel mogelijk in te schakelen bij een werknemer met psychische klachten. Je bent pas verplicht de bedrijfsarts op te roepen wanneer een werknemer langere tijd ziek is, maar het kan helpend zijn eerder van zijn of haar expertise gebruik te maken. Hoe eerder je start met een ziektedossier en re-integratietraject, hoe sneller de werknemer weer aan de slag kan. Een snelle interventie met behulp van de bedrijfsarts kan al snel drie tot vier weken verzuim besparen. Mocht de inzet alsnog niets opleveren dan valt wel aan te tonen dat je als werkgever er alles aan hebt gedaan de werknemer te helpen.

Een snelle interventie met behulp kan al snel drie tot vier weken verzuim besparen

De verschillende tools die zijn omschreven in dit artikel om een werknemer met psychische klachten te helpen zijn er allemaal op gericht iemand te laten blijven werken. Blijven werken kan immers ook juist helpen bij het terugkrijgen van de controle voor de werknemer, die hij verloor door de psychische klachten. Werk biedt namelijk houvast, structuur en een zinvolle dagbesteding. Percuris gelooft er in dat gewoon doen werkt!

Percuris helpt!

Als uw werknemer door psychische klachten voor langere tijd dreigt uit te vallen, dan kan een Spoor-1 traject uitkomst bieden.  Wij helpen uw medewerker de regie over zijn eigen functioneren terug te krijgen.

Als uw werknemer door psychische klachten niet kan terugkeren op de werkvloer. Kunnen wij uw werknemer begeleiden in een Spoor 2 traject.

Onze consulenten zijn gespecialiseerd in complexe re-integratie. Het gaat dan om de re-integratie van werknemers die te maken hebben (gehad) met een Burn-outADHD, ADDautisme en mensen met psychische problematieken.

Heeft u een werknemer met psychische klachten? En heeft u werknemer begeleiding nodig in het werk? Schakel dan Percuris in!