27 maart 2018

WIA re-integratie: wat moet u als werkgever doen?

Wanneer uw werknemer langdurig ziek is, belandt hij of zij wellicht in de WIA. Als werkgever bent u echter verplicht om uw werknemer te helpen met re-integreren (WIA re-integratie) als hij of zij volgens beoordeling van de arbeidsdeskundige nog arbeidsvermogen heeft. Wat moet u hiervoor doen en hoe kan Percuris u helpen?

Wanneer belandt iemand in de WIA?

Als een werknemer na arbeidsongeschiktheid zijn arbeid niet meer kan verrichten is de werkgever verplicht om 104 weken loon door te betalen. Na 2 jaar ziekte stopt de werkgever met het betalen van het loon en volgt een WIA-beoordeling.

Als een werknemer (langdurig) ziek wordt, is dat voor de werkgever en voor de werknemer een vervelende situatie. De werknemer zit plotseling thuis en de werkgever zit met het financiële plaatje.

Volgens de wet is de werkgever verplicht om 104 weken loon door te betalen. In deze twee jaar zijn de werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor de re-integratie. Pas na 2 jaar loondoorbetaling kan een werknemer die meer dan 35% arbeidsongeschikt is een WIA-uitkering krijgen.

Stappenplan (langdurige) zieke medewerker

Wat is een WIA- uitkering?

Als een werknemer na 2 jaar ziekte meer dan 35% arbeidsongeschikt is, kan hij of zij bij het UWV een WIA-uitkering aanvragen.

Een WIA-uitkering bestaat uit twee regelingen:

  1. WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten)-uitkering: Deze ontvangt de werknemer als hij of 2 jaar of langer ziek is en (in de toekomst) mogelijk kan werken. Als de werkgever Eigenrisicodrager WGA is, is de werkgever zelf verantwoordelijk voor de betaling van de WGA uitkering.
  2. IVA-uitkering: deze ontvangt de werknemer als hij of zij niet meer kan werken en dus volledig arbeidsongeschikt is.

Hoe wordt een WIA-uitkering aangevraagd?

De werkgever betaalt na 2 jaar (104 weken) ziekte het loon van de werknemer niet meer door. Een WIA-uitkering moet ruim voor dat moment (uiterlijk in de 93ste week van het verzuim) aangevraagd worden door de werknemer. Als de WIA-uitkering niet op tijd aangevraagd wordt kan de werknemer zonder inkomen komen te zitten. Binnen 8 weken besluit het UWV of de werknemer recht heeft op een WIA-uitkering.

Als de werknemer een WIA-aanvraag heeft ingediend wordt hij of zij beoordeeld door een arts van het UWV. Als de arts besluit dat de werknemer nog (gedeeltelijk) kan werken zal de werknemer uitgenodigd worden door een arbeidsdeskundige en wordt er gekeken welke werkzaamheden de werknemer nog zou kunnen uitvoeren.

Percuris helpt bij WIA re-integratie

Voordat de werknemer een WIA aanvraag indient bij het UWV moeten zowel de werkgever als de werknemer zich volledig ingezet hebben voor de re-integratie van de zieke werknemer.

Percuris kan u helpen om de WIA re-integratie op een correcte manier te laten verlopen. Een WIA re-integratietraject kan op twee manieren verlopen:

  1. De werknemer re-integreert in een andere functie binnen het bedrijf (spoor 1).
  2. De werknemer re-integreert in een andere functie bij een andere werkgever (spoor 2).

Als het UWV oordeelt dat u als werkgever niet genoeg inspanningen hebt geleverd aan de re-integratie kunt u een loonsanctie opgelegd krijgen. Percuris voorkomt dat u als werkgever een loonsanctie krijgt.

Een correct en effectief re-integratietraject starten voor een of meerdere van uw zieke werknemers? Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken!