15 maart 2018

Eigenrisicodrager WGA

Als werkgever heeft u te maken met werknemers die ziek of arbeidsongeschikt kunnen raken. Standaard bent u hiervoor verzekerd bij het UWV. U kunt als werkgever er echter voor kiezen om Eigenrisicodrager WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) te worden.

Wanneer u verzekerd bent bij het UWV, betaalt u hiervoor premie aan de Belastingdienst. Door Eigenrisicodrager WGA te worden, betaalt u zelf de uitkeringen en de kosten van de re-integratie van de werknemer. U kunt er dan voor kiezen om het financiële risico te dragen of door uw werknemers (deels) te verzekeren bij een particuliere verzekeringsmaatschappij.

Voordelen Eigenrisicodrager WGA

Er zijn verschillende voordelen van eigenrisicodrager WGA:

  1. U ben niet langer afhankelijk van de inspanningen die het UWV verricht;
  2. Als u weinig te maken heeft met arbeidsongeschiktheid zijn de kosten voor de premies lager.

Als u Eigenrisicodrager WGA bent betaalt u voor de periode van 10 jaar zelf de WGA-uitkeringen van uw werknemers. Bent u verzekerd bij een particuliere verzekeringsmaatschappij, dan zal de verzekeraar de WGA uitkering vergoeden.

Tijdens deze 10 jaar neemt u zelf de regie van de verzuimbegeleiding en re-integratie voor uw medewerkers.

Eigenrisicodrager WGA worden?

Overweegt u om Eigenrisicodrager WGA te worden, dan zult u toestemming moeten vragen aan de Belastingdienst. U kunt het Eigenrisicodragerschap op 1 januari of op 1 juli laten beginnen. Uw aanvraag moet uiterlijk 13 weken voor deze data (dus voor 2 oktober of voor 1 april) binnen zijn.

Re-integratie spoor 3

Wanneer er na twee jaar ziekte van een werknemer een WIA-keuring plaatsvind en hieruit komt dat de werknemer nog arbeidsmogelijkheden heeft, komt hij in aanmerking voor een WGA uitkering.

Als werkgever heeft u op dit moment een re-integratieverplichting omdat u Eigenrisicodrager WGA bent. Uw werknemer gaat dan een spoor 3 re-integratietraject in. Het streven van een derde spoor-traject is het vinden van een duurzame functie en het verlichten van de kosten voor de werkgever.

Percuris helpt Eigenrisicodragers!

Percuris kan u helpen met de begeleiding om uw werknemer te activeren en ritme op te pakken zodat deze weer aan het werk gaat.

Als de werknemer fit genoeg is om aan het werk te gaan, zullen wij gebruik maken van ons eigen netwerk om de werknemer te begeleiden. De werknemer krijgt de kans om een nieuwe carrière op te bouwen.

Wilt u vrijblijvend advies? of bent u eigenrisicodrager? Neem dan contact op.