2 april 2019

Visie op Werkfit

Als mensen met een ziekte of arbeidsbeperking een langere tijd niet meer gewerkt hebben is het een grote stap om weer aan de slag te gaan. Mensen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA, WAO, WAJONG of WAZ) of  Ziektewetuitkering ontvangen van het UWV kunnen een Werkfit traject volgen. Percuris B.V. voert deze trajecten uit. Maar wat is “Werkfit maken” eigenlijk?

Als je door ziekte of een arbeidsbeperking nog niet klaar bent om te gaan werken kan je een Werkfit traject gaan volgen bij Percuris. Een Werkfit traject is altijd op maat. Dit betekent dat een jobcoach van Percuris met jou aan de slag gaat om te kijken wat jij nodig hebt.

Er zijn verschillende aspecten nodig om iemand weer ‘’fit’’ te krijgen voor het werk. De jobcoaches van Percuris hebben een eigen visie op een Werkfit traject.

Ritme & structuur

Ritme en structuur zijn voor iedereen belangrijk. Voor iemand die een langere tijd niet gewerkt heeft is het moeilijk om zijn of haar ritme te veranderen. Zeker als dat ritme al vijf jaar (of langer) hetzelfde is? Ook als iemand veel werkt en minder gaat werken kost dit veel moeite.

In een Werkfit traject ga je samen met je jobcoach bekijken naar ritme en structuur. Je moet natuurlijk wel gemotiveerd zij, want waarom zou je eigenlijk je ritme veranderen? De jobcoaches van Percuris vinden het belangrijk dat jij je ritme zo verandert dat je weer actief mee gaat doen in de maatschappij.  Hierbij moet jij denken aan de vragen:

  • Wat wil je bereiken?
  • Welke sociale contacten wil je hebben?
  • Wat wil je verdienen?
  • Wat moet je daarvoor doen?

Hoe ziet een Werkfit traject eruit?

Een Werkfit traject bij Percuris begint altijd met een intakegesprek. In dit gesprek maak je kennis met je jobcoach en geef jij aan wat jouw verwachtingen zijn. Als je kiest voor Percuris melden wij jou aan bij het UWV voor een Werkfit traject.

Een Werkfit traject bestaat uit verschillende vaste activiteiten:

  • Het versterken van jouw werknemersvaardigheden als je al een lange tijd niet gewerkt hebt. In overleg met jou kan er gekozen worden voor vrijwilligerswerk of een werkervaringsplek. Zo wordt er gewerkt aan het weer opbouwen van arbeidsritme en vaardigheden.
  • Het verbeteren van jouw persoonlijke effectiviteit. Door persoonlijke coaching word je fysieke en psychische weerbaarheid verhoogd. Je leert hierbij om te gaan met de dingen waar je minder goed in bent.
  • Het in beeld brengen van jouw arbeidsmarktpositie: Door middel van een test krijg je inzicht welke beroepen bij jou passen en welke interesses jij hebt. Ook verken je alvast de verschillende soorten sectoren en branches binnen de arbeidsmarkt.

Als je een Werkfit traject hebt gevolgd bij Percuris, dan kunnen wij jou ook helpen aan een baan via een Naar Werk traject.

Waarom een Werkfit traject bij Percuris?

Percuris heeft de juiste specialisten in huis om ervoor te zorgen dat de Werkfit trajecten succesvol zijn voor alle betrokken partijen. Er wordt niet zozeer gekeken naar je belemmeringen maar vooral naar je sterke kanten.

Percuris is een gecertificeerd partner van het UWV voor Re-integratie en Jobcoaching. De jobcoaches van Percuris zijn gespecialiseerd in complexe re-integratie trajecten, bijvoorbeeld voor mensen met psychische problemen, ADHDADD of een autisme verwante stoornis.

Werkfit trajecten worden uitgevoerd door ervaren jobcoaches die in jouw regio werken.

Wil jij Werkfit worden? Neem dan contact met ons op.