7 mei 2019

Re-integratie van werknemers met autisme

Re-integratie tweede spoor bij autisme

Heeft uw werknemer de diagnose autisme (ASS) gekregen en moet hij/zij re-integreren? Dan is het wenselijk dat uw werknemer begeleid wordt door een deskundige op dit gebied. Bij Percuris kunt u rekenen op ervaren re-integratiecoaches met uitgebreide ervaring in het begeleiden van werknemers met autisme.

Tweede Spoor bij autisme

Werknemers met autisme ervaren vaak moeilijkheden op de werkvloer, wat kan leiden tot stress, uitval en burnout klachten. Re-integratie tweede spoor kan worden ingezet wanneer een werknemer met autisme langer dan een jaar ziek thuis zit en terugkeer naar het eigen werk niet (meer) mogelijk is.

Oorzaken van uitval bij autisme

Het is belangrijk om te kijken naar het ontwikkelingsniveau, persoonlijke eigenschappen, stresshantering en omgevingsfactoren bij werknemers met autisme, aangezien deze aspecten van invloed zijn op hun functioneren. Werknemers met autisme verwerken informatie vaak op een andere manier, wat hen gevoelig maakt voor bepaalde prikkels. Hoe meer prikkels, restricties, hectiek en verandering er zijn, hoe moeilijker het is voor een werknemer met autisme om optimaal te functioneren.

In veel gevallen voelen werknemers met autisme zich onbegrepen of niet gehoord in deze situaties. Het ontbreekt vaak aan kennis en ervaring binnen organisaties over autisme en de moeilijkheden die dit met zich meebrengt voor werknemers. Dit leidt tot problemen in de communicatie en uiteindelijk meer stress, onrust en frustratie.

Wanneer deze prikkels te overweldigend worden, kan een werknemer met autisme zich ziek melden.

Specialist in re-integratie bij autisme

Geen enkele werknemer met autisme (ASS) is hetzelfde. Om die reden is het cruciaal dat de re-integratie van werknemers met ASS altijd uitgevoerd wordt door een specialist op dit gebied. Met onze uitgebreide kennis en ervaring in autisme kunnen wij maatwerk begeleiding bieden. We passen onze begeleiding aan op de specifieke belemmeringen en behoeften van de werknemer. Bij Percuris zijn de re-integratieconsulenten gespecialiseerd in de re-integratie van werknemers met ASS. Wij hechten veel waarde aan het feit dat de werknemer zich gehoord, begrepen en gesteund voelt.

Werkwijze tweede spoor bij autisme

Naar aanleiding van een Arbeidsdeskundig onderzoek wordt bepaald welke weg het beste is voor de re-integratie van uw werknemer. De uitkomst van dit onderzoek kan zijn:

  1. Re-integratie Spoor 1: De werknemer heeft nog mogelijkheden om terug te keren naar zijn eigen functie.
  2. Re-integratie Spoor 2: De werknemer kan niet terugkeren in zijn eigen functie en er moet gekeken worden naar andere functies bij een andere werkgever.

Bij de re-integratie tweede spoor van werknemers met ASS is een traject op maat van groot belang. Wij zorgen voor begeleiding van uw werknemer naar de juiste functie en geven advies aan de werkgever om een succesvolle re-integratie te waarborgen.

Wij geloven dat persoonlijkheid en betrokkenheid het verschil maken. Na ontvangst van een aanvraag volgt er een kennismakingsgesprek. Bij wederzijds vertrouwen gaan we aan de slag. Er wordt een intakerapportage opgesteld en een plan van aanpak gemaakt. De gesprekken vinden meestal om de week plaats, op ons kantoor of op een locatie die de werknemer verkiest.

Resultaat van onze begeleiding

Samen met de werknemer zoeken we naar een nieuwe passende werkomgeving en functie tijdens het re-integratie tweede spoor traject. Het doel is uiteraard om een nieuwe geschikte werkplek te vinden. We realiseren ons dat afscheid nemen van de oude werkomgeving vaak een uitdagend proces is voor werknemers met autisme, daarom besteden we hier extra aandacht aan.

Bij Percuris profiteert u van de volgende voordelen in het re-integratie tweede spoor traject:

– Wij zijn al 15 jaar gespecialiseerd in complexe re-integratie vraagstukken.

– Onze kennis en ervaring in begeleiding van werknemers met autisme is uitgebreid.

– Wij bieden persoonlijke maatwerkbegeleiding met één vast aanspreekpunt.

– De mogelijkheid om psychologische expertise in te schakelen.

– Wij bieden jobcoaching voor werknemers met autisme (erkend door het UWV).

– Ons re-integratiebureau is kleinschalig en betrokken, waardoor we flexibel kunnen zijn.

Goede begeleiding

Percuris heeft jarenlange ervaring met re-integratie van werknemers met autisme. Veel van onze re-integratieconsulenten hebben een achtergrond in de psychische hulpverlening, waardoor zij kennis hebben van PTSSADHDautisme en andere psychische aandoeningen die re-integratie lastig maken.

Heeft u een (langdurig) zieke werknemer met autisme? En heeft u hulp nodig bij de re-integratie van uw werknemer? Schakel dan Percuris in. Neem contact op.

Kennismakingsgesprek