12 januari 2021

Complexe re-integratietrajecten

Percuris is succesvol in alle soorten re-integratietrajecten. Echter: onze re-integratiecoaches zijn met name gespecialiseerd in complexe re-integratietrajecten. Het gaat dan om trajecten waarbij psychische stoornissen een rol kunnen spelen. 

U kunt hierbij denken aan werknemers die te maken hebben (gehad) met een burn-out, ADHD, ADD, stoornissen in het autistische spectrum, bi-polaire stoornissen, schrizofrenie, pychoses, manies, angstklachten of depressie.

Bekijk hier onze kennisbank-artikelen over het begeleiden van mensen met deze stoornissen.

Re-integratie van mensen met ADHD

Re-integratie na psychose, manie, angstklachten of depressie

Re-integratie na burn-out