27 oktober 2017

Re-integratie na burn-out: meer grip op eigen functioneren

Uw werknemer heeft een burn-out en zit thuis. Heel vervelend: zowel voor u als voor uw medewerker en zijn directe omgeving. Percuris is gespecialiseerd in re-integratie na burn-out.

Burn-out is een belangrijk maatschappelijk probleem aan het worden. In Nederland heeft een op de zeven werknemers klachten die wijzen op een burn-out. Meer dan een miljoen werknemers heeft dus last van burn-out klachten. Burn-out komt niet alleen voor bij oudere werknemers, maar juist ook veel bij jongere werknemers.

''Burn-out komt niet alleen voor bij oudere werknemers, maar juist ook veel bij jongere werknemers''

Als werkgever is het erg vervelend als een werknemer zich ziek meldt vanwege een burn-out. Deze ziekte is namelijk erg ongrijpbaar en u weet niet hoe lang het duren zal voordat de medewerker weer fulltime aan de slag kan gaan.

Het is daarom van belang om zo snel mogelijk samen in gesprek te gaan over re-integratie na burn-out. Wacht u hiermee te lang, dan wordt het steeds moeilijker voor de werknemer om terug te keren op de werkvloer.

Wat is burn-out en hoe wordt burn-out behandeld?

Re-integratiemogelijkheden na burn-out

Percuris is als re-integratiebureau gespecialiseerd in complexe re-integratietrajecten, zoals re-integratie na burn-out. Onze re-integratiecoach en arbeidsdeskundigen hebben veel ervaring met het begeleiden van werknemers die na een burn-out weer terug willen keren op hun oude plek (spoor 1). Ook wanneer deze optie niet mogelijk lijkt, kan Percuris hulp bieden (spoor 2).

Meer weten over re-integratie na burn-out? Neem contact op!

Re-integratie na burn-out: uitdagingen

Re-integratie na burn-out brengt specifieke uitdagingen met zich mee en verschilt daardoor van andere re-integratietrajecten:

  • Werknemers die na een burn-out moeten re-integreren hebben vaak last van angsten. Te hard pushen werkt averechts en brengt de werknemer en de werkgever niet verder.
  • Voor werknemers met een burn-out is heldere en vooral ook persoonlijke communicatie vanuit de leidinggevende erg belangrijk. Percuris adviseert hierin en kan weet hoe een werknemer het best benaderd kan worden.
  • Voor re-integratie na burn-out is het belangrijk om behalve de leidinggevende ook de directe collega’s te betrekken. Wanneer de werknemer terugkeert op de werkvloer is het prettig wanneer hij of zij in een “warm bad” terecht komt waarin de werknemer zich gewaardeerd voelt en waarin rekening wordt gehouden met zijn of haar mogelijkheden.
  • Re-integratie na burn-out mislukt vaak als de verwachtingen van de werknemer of van de werkgever onredelijk zijn. Het is dus van belang dat het voor beide partijen duidelijk hoe het re-integratietraject eruit zal zien en hoe lang het ongeveer duren zal voordat de werknemer weer volledig aan de slag kan. Verwachtingmanagament is dus van het grootste belang.

Re-integratie na burn-out tips

Behalve een gedegen re-integratieplan en zo nodig coaching on the job, is het van belang om de terugkeer van de werknemer op de werkvloer nauwkeurig voor te bereiden. Enkele tips uit de praktijk:

  1. Laat de werknemer niet “zwemmen” op zijn eerste werkdag. De werknemer volledig ontzien zodat hij of zij niets te doen heeft is niet verstandig. Spreek liever af met welke klussen hij of zij kan beginnen en kies bij voorkeur voor werk zonder tijdsdruk.
  2. Onopgeloste conflicten met de werkgever dienen eerst uitgepraat te worden voordat de werknemer weer aan het werk kan gaan.
  3. Werknemers die een burn-out hebben gehad zijn vaak gewend om te lang door te werken en geen afstand te nemen van hun werkzaamheden. Leidinggevenden en directe collega’s kunnen de werknemer helpen om zichzelf in acht te nemen.
  4. Spreek af wanneer er evaluatiemomenten zijn om te kijken “hoe het gaat”.
  5. Bijna in de helft van de gevallen zit een werknemer die een burn-out gekregen heeft niet op de goede plek. Een verandering van functie is dan gewenst. Toch is het advies is om eerst te beginnen met re-integratie op de oude plek. Later kan de werknemer dan van functie veranderen, wanneer hij of zijn volledig hersteld is.

Heeft u als werkgever te maken met een werknemer die thuiszit door een burn-out? Schakel dan de specialisten van Percuris in. Wij helpen uw werknemer op daadkrachtige manier om succesvol te re-integreren na een burn-out.

Neem contact op