Re-integratiebureau Percuris in Utrecht

Re-integratie is meestal niet vanzelfsprekend. De kans is groot dat er sprake is geweest van tegenslagen en teleurstellingen. Bij het maken van nieuwe toekomstplannen komen daarom veel vragen en onzekerheden kijken. Ondersteuning van een re-integratiebureau helpt om hier helderheid in te krijgen.

Percuris is als re-integratiebureau al 15 jaar actief in omgeving Utrecht. Wij zijn gericht op kansen en mogelijkheden. De consulenten van Percuris bieden vanuit hun kennis en uitgebreide ervaring een verantwoorde begeleiding. Het doel is steeds een zo snel mogelijke terugkeer naar de arbeidsmarkt en het vervolgen van de carrière. Om duurzaam te kunnen re-integreren helpen wij om vaardigheden, mogelijkheden én valkuilen in kaart te brengen. We gaan samen aan de slag om antwoord te krijgen op ‘wie ben ik’, ‘wat wil ik’ en ‘wat kan ik’. Re-integratie betekent bij ons de loopbaan opnieuw vorm geven. Stap voor stap werken we toe naar een baan die écht past. 

Wat is een re-integratiebureau?

Als er sprake is van arbeidsongeschiktheid of er dreigt langdurig ziekteverzuim moeten werkgever en werknemer samen werken aan de re-integratie. Er is een gezamenlijk doel om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Dit heet re-integratie. Een re-integratiebureau kan ondersteunen in dit proces.

Werkgever en werknemer hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de re-integratie. Een officieel verzuimbedrijf moet hierbij ondersteunen. Dit kan in de vorm van een arbodienst, maar mag ook een gespecialiseerd re-integratiebureau zijn. Het is belangrijk dat er in ieder geval een bedrijfsarts is aangesloten.

Wat doet een re-integratiebureau? 

Natuurlijk wensen zowel werknemer als werkgever samen een oplossing te vinden als er sprake is van langer verzuim. Helaas is dat vaak ingewikkelder dan gedacht en is verzuim veel ingrijpender dan in eerste instantie kan worden voorzien. Zonder hulp van een re-integratiebureau slaagt de re-integratie dan ook niet altijd. Bij langdurig verzuim wordt de juiste begeleiding steeds belangrijker.

Een re-integratiebureau ondersteunt de werknemer bij het vinden van een passende baan. Daarnaast ondersteunt een re-integratiebureau de werkgever bij het re-integratieproces in het nakomen van wettelijke verplichtingen.

“Door het traject met Percuris aan te gaan, is het solliciteren echt in een stroomversnelling geraakt. Ik had uiteindelijk zelfs de keuze uit drie functies in directe omgeving van Utrecht! Dat had ik nooit kunnen bedenken.”

Wet verbetering poortwachter 

In de Wet verbetering poortwachter zijn regels omschreven waaraan werkgevers en werknemers moeten voldoen als er sprake is van langer verzuim. Het gaat om regels waaraan beide partijen zich moeten houden in de eerste twee ziektejaren.

Wordt een werknemer ziek? Dan is er een verplichting om samen aan de slag te gaan om de werknemer weer aan het werk te krijgen in een passende functie. Dit proces start met spoor 1. Vervolgens kan afhankelijk van de situatie spoor 2 worden ingezet óf spoor 3. Maar wat houden deze verschillende sporen eigenlijk precies in?   

Re-integratie spoor 1

Hoe eerder een re-integratiebureau ingeschakeld wordt, hoe groter de kans dat de werknemer weer terugkeert óf aan het werk blijft. Door tijdig professionele ondersteuning te regelen, wordt bovendien een loonsanctie voorkomen wanneer de werknemer langer dan twee jaar ziek is. In het eerste spoor ondersteunt een re-integratiebureau bij re-integratie in de huidige functie. Wanneer dat niet meer mogelijk is kan er ook gekeken worden naar een andere óf aangepaste functie bij de huidige werkgever. Het re-integratiebureau zal zich in het geval van spoor 1 begeleiding vooral bezig houden met jobcoaching of arbeidsdeskundig onderzoek zodat de werknemer weer duurzaam, gezond en gemotiveerd kan werken. 

“Niemand is gebaat bij langdurig verzuim. Onze re-integratieconsulenten helpen uw werknemer de regie over het eigen functioneren terug te pakken.”

Re-integratie spoor 2

Een re-integratiebureau kan ondersteunen in het tweede spoor als terugkeer bij de huidige werkgever niet mogelijk is. De werknemer kan dan niet meer terugkeren naar eigen werk én er zijn geen mogelijke andere functies binnen de organisatie. Het is wel mogelijk dat de werknemer ander werk kan doen bij een nieuwe werkgever. Een re-integratiebureau kan bij spoor 2 van toegevoegde waarde zijn voor een werknemer als het gaat om zelfanalyse en het opstellen van een persoons- en zoekprofiel. Of door trainingen aan te bieden en andere vormen van begeleiding richting een passende baan. Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van het netwerk van een re-integratiebureau. Percuris is lokaal geworteld in omgeving Utrecht en heeft daardoor toegang tot een groot netwerk van potentiële werkgevers. Voor de werkgever helpt een re-integratiebureau om een volledig dossier op te bouwen en een loonsanctie van het UWV te voorkomen.

Re-integratie spoor 3

Een derde spoor traject is alleen aan de orde als de werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Een re-integratiebureau kan de  werknemer ondersteunen wanneer deze na twee jaar nog geen passende werkplek bij een andere werkgever heeft gevonden. Het doel is wederom om duurzaam werk te vinden en zo de kosten voor de werkgever te verlagen. 

Lees het verhaal van een spoor 3 traject begeleid door Percuris

Re-integratie bij het UWV

Mensen met een arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen van het UWV kunnen ook gebruik maken van een re-integratiebureau. Percuris verzorgt onder andere in de regio Utrecht diensten voor cliënten van het UWV. De toegevoegde waarde van het re-integratiebureau ligt hem hier vaak in specialismen waar het UWV minder over beschikt. Voorbeelden van trajecten die het UWV kan aanbieden via een re-integratiebureau zijn Modulaire trajecten, Werkfit maken en Naar werk

“Het eerste telefoontje naar Percuris, was al een hele geruststelling. Ik merkte direct: deze mensen hebben ervaring. Ik kon mijn verhaal kwijt en kreeg direct praktische adviezen.”

Unieke werkwijze Percuris

Percuris is al 15 jaar actief als re-integratiebureau in omgeving Utrecht. Door jarenlange ervaring hebben wij een eigen kijk op het speelveld en een unieke werkwijze ontwikkeld. 

Fysieke, mentale en emotionele aspecten beïnvloeden elkaar sterk en beperken zich niet alleen tot werk of privé. Daarom kijkt Percuris graag naar de totale mens in plaats van alleen naar het werkende individu, zowel in kleinere als complexe re-integratietrajecten. Dit werpt zijn – duurzame – vruchten af voor zowel werknemers als werkgevers.

Wij geloven namelijk dat een stabiele fysieke en mentale gezondheid, gezonde voeding, sociale motivatie en een fijne werkomgeving leidt tot energieke, gemotiveerde mensen met het juiste werkvermogen. We zetten daarom in op bewustwording én beweging.

Ervaar zelf deze krachtige combinatie van re-integratie, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Conclusie

Het inzetten van een re-integratiebureau is aan te raden wanneer er sprake is van langer verzuim of verzuim dreigt te ontstaan. Professionele begeleiding versnelt het proces terug naar duurzaam werk. Dit is altijd in het belang van zowel de werknemer als de werkgever. Een re-integratiebureau adviseert en ondersteunt bij het nemen van de juiste stappen, op de juiste momenten.
Percuris heeft met 15 dienstjaren als re-integratiebureau ruime kennis, ervaring en bovendien een uitgebreid netwerk in de regio Utrecht. Percuris helpt mensen terug te keren op de werkvloer na ziekte of vanuit een uitkeringssituatie. Hoe complex de situatie ook lijkt: onze ervaren coaches weten er raad mee.  

Contact

Nieuwsgierig naar wat we voor jou kunnen betekenen? Of wil je onze methodes juist als preventie inzetten? We komen graag met jou in contact. Bel ons op 030-303 0643 of mail ons op info@percuris.nl.