21 november 2014

Re-integratieprocedure voor werkgevers

Is uw werknemer ziek en is het onduidelijk hoe lang dit gaat duren? Dan begint u samen aan een re-integratietraject. U bent als werkgever verplicht om samen met uw werknemer te zorgen dat hij zo snel mogelijk weer aan het werk kan.

In de Wet verbetering poortwachter staan de regels over wat u en uw zieke werknemer moeten doen om het verzuim zo kort mogelijk te houden. Bij de re-integratie zijn verschillende partijen betrokken: werknemer, werkgever, arbodienst of bedrijfsarts, re-integratiebedrijven en UWV. Iedere partij heeft zijn eigen taken en plichten.

U kijkt eerst binnen uw eigen onderneming wat de mogelijkheden zijn. Is herplaatsen niet mogelijk? Dan gaat u op zoek naar werk dat uw werknemer kan doen bij een andere werkgever.

De stappen die u zet om uw werknemer naar (ander) werk te begeleiden legt u vast in een Plan van aanpak WIA. Samen met de Probleemanalyse WIA, de verslagen van de voortgangsgesprekken, de Eerstejaarsevaluatie plan van Aanpak WIA en de Eindevaluatie plan van aanpak WIA vormt dit het re-integratieverslag.

Loopt de re-integratie vast? Of wilt u voorzieningen regelen, zoals een aangepast toilet? Dan kan UWV helpen.

Blijkt dat u en uw werknemer samen na 2 jaar ziekteverzuim niet voldoende hebben gedaan aan de re-integratie van uw werknemer? Dan bent u verplicht om het loon langer door te betalen. Dit moet u maximaal 1 jaar doen.

Heeft u een zieke medewerker en wilt u meer informatie over een re-integratietraject? Neem dan contact op.

Bron : www.uwv.nl