27 oktober 2017

Doorbetaling bij ziekte

Meldt uw werknemer zich ziek? Dan moet u hem of haar tijdens de ziekte uiteraard doorbetalen. Maar wat is gebruikelijk als doorbetaling bij ziekte? Hoe lang moet u dit doen? En: wat is wettelijk verplicht?

  • Doorbetaling bij ziekte geldt in elk geval voor de eerste twee jaar dat een werknemer ziek is. In de wet staat dat u deze werknemer minimaal 70% van zijn normale loon moet uitbetalen.
  • De meeste cao’s zijn nog iets strenger: die schrijven 170% voor in twee jaar. In de praktijk betekent dat vaak dat u uw werknemer een jaar lang 100% doorbetalen moet en in het tweede jaar van de ziekte 70%.

Wanneer het contract van een werknemer afloopt tijdens de ziekte, dan bent u uiteraard niet meer verplicht de werknemer door te betalen en belandt deze in de ziektewet.

Doorbetaling bij ziekte na twee jaar

Na twee jaar ziekte bent u niet meer wettelijk verplicht om uw werknemer loon te betalen, tenminste: als u kunt aantonen dat u er alles aan gedaan hebt om deze werknemer weer aan het werk te krijgen. Kunt u dat niet, dan riskeert u een loonsanctie. U bent dan nog maximaal 52 weken verplicht om het loon van uw zieke werknemer door te betalen.

Voor veel werkgevers is loondoorbetaling bij ziekte een flinke kostenpost die enorm kan drukken op de winst van een bedrijf. U wilt uw werknemer dus zo snel als mogelijk weer terug op de werkvloer hebben. Percuris kan u hierbij helpen.

Betaalt u teveel aan zieke medewerkers? Schakel Percuris in.

Re-integratie voorkomt doorbetaling bij ziekte

Een langdurig zieke werknemer kan vaak niet op een simpele manier terugkeren op de werkvloer. De ziekte duurt al zo lang dat hij of zij de hulp van een arbeidsdeskundige nodig kan hebben voor het maken van een succesvol re-integratieplan. Percuris heeft de juiste specialisten hiervoor in dienst.

Onze specialisten handelen altijd daadkrachtig en resultaatgericht. Het doel is om de werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag te helpen om zo’n manier dat zowel de werkgever als de werknemer hier optimaal van profiteert.

''Onze specialisten handelen altijd daadkrachtig en resultaatgericht. Het doel is om de werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag te helpen.''

Gekeken wordt hoe en of de werknemer kan terugkeren in de oude functie. Is dit niet mogelijk, dan kan ook worden gekeken naar een aangepaste functie, een andere functie (spoor 1) of zelfs een andere werkgever (spoor 2).

Complexe re-integratie

Omdat u als werkgever volgens de wet verplicht bent om de re-integratie te faciliteren wilt u een re-integratiebureau in de arm nemen dat ervaren is en bewezen succesvol. Alleen zo kunt u doorbetaling bij ziekte zoveel mogelijk voorkomen en de werknemer weer snel aan de slag krijgen.

Ook bij complexe re-integratieopdrachten staan de specialisten van Percuris hun mannetje. Heeft uw werknemer een burn-out? Heeft hij of zij een psychose gehad of leidt uw werknemer aan een angststoornis? Hebt u geen vertrouwen meer in uw werknemer? Percuris kan u helpen om de re-integratie van uw zieke werknemer succesvol te maken en doorbetaling bij ziekte zo snel mogelijk te stoppen.

Meer weten? Neem contact met ons op.