19 maart 2018

Re-integratie zieke werknemer

Als een werknemer zich ziek meldt bij de werkgever, gaan er bij de werkgever vaak niet gelijk de alarm bellen rinkelen. Toch heeft een werkgever re-integratie verplichtingen bij een (langdurig) zieke werknemer. Percuris kan de werkgever ondersteunen bij de re-integratie zieke werknemer.

Het is vervelend als een werknemer zich ziek meldt. Vooral als de werknemer langdurig dreigt uit te vallen. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter is de werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie zieke werknemer. Als na 2 jaar ziekte blijkt dat er nog geen succesvolle re-integratie is geweest voor de werknemer, zal het UWV de werkgever een loonsanctie opleggen.

Wet Poortwachter

Verplichting bij Re-integratie zieke werknemer

De werkgever moet de zieke werknemer binnen een week ziekmelden bij de arbodienst of de bedrijfsarts. Tijdens het ziekte verloop van de zieke werknemer moet er een re-integratie verslag vastgelegd worden. Deze wordt uiteindelijk beoordeeld door het UWV. Mocht u niet genoeg gedaan hebben voor de re-integratie zieke werknemer, dan kunt u een sanctie krijgen. Dit kan betekenen dat u maximaal 1 jaar extra loon moet door betalen.

Bij de re-integratie zieke werknemer kunt u de hulp inschakelen van een re-integratiebedrijf. Dit is niet verplicht, maar de kans dat uw werknemer weer aan de slag gaat is groter.

Stappenplan bij zieke medewerker

Verplichtingen werknemer

De werknemer moet zelf ook volledig meewerken aan de re-integratie zieke werknemer. De verplichtingen van de zieke werknemer zijn:

  • werknemer doet er alles aan om herstel te bevorderen;
  • werknemer houdt zich aan de afspraken die er gemaakt zijn;
  • werknemer moet passende arbeid aanvaarden.

Als de werknemer zich niet houdt aan deze regels zal de loonbetaling stopgezet kunnen worden.

Re-integratie Spoor 1 of Spoor 2

Bij re-integratie zieke werknemer zal er eerst onderzocht moeten worden of de werknemer terug zal kunnen keren in het eigen werk (Spoor 1). De zieke werknemer kan dan terugkeren in zijn/haar eigen functie of een andere functie binnen het eigen bedrijf.

Als het niet lukt om de werknemer binnen het eigen bedrijf te laten terugkeren, dan wordt er een Spoor 2 traject ingezet.

Percuris helpt bij Re-integratie zieke werknemer

Percuris is een re-integratiebureau die helpt bij de re-integratie zieke werknemer. Percuris heeft de juiste specialisten in eigen huis om ervoor te zorgen dat re-integratietrajecten succesvol zijn voor alle betrokken partijen.

Percuris heeft arbeidsdeskundige en re-integratieconsulenten in dienst door heel Nederland. Heeft u een zieke werknemer? Neem dan contact met ons op.