2 oktober 2018

Proefplaatsing

Iemand in dienst te nemen met een arbeidsbeperking is een spannend moment, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. De werkgever vraagt zich af of de werknemer wel net zo productief is als een werknemer zonder arbeidsbeperking. En de werknemer die geruime tijd niet gewerkt heeft gaat ineens aan de slag bij een werkgever.  Om de werkgever en de werknemer te helpen kan er gebruik gemaakt worden van een Proefplaatsing.

Als een werkgever een Wajonggerechtigde in dienst neemt zijn er voor de werkgever verschillende voordelen: No- Riskpolis, Jobcoaching van de werknemer, aanpassing op de werkplek, Loonkosten subsidie, Loondispensatie en Proefplaatsing.

Wat is een proefplaatsing?

De werkgever kan een proefplaatsing aanvragen als hij twijfelt of de werknemer geschikt is voor de functie.  De werknemer gaat dan in een proefplaatsing van 2 maanden werken met behoud van zijn of haar uitkering. De werkgever hoeft dan geen loon te betalen. De proefplaatsing is bedoeld voor werknemers met een:

  • Wajong- uitkering;
  • WAO- uitkering;
  • WIA- uitkering;
  • WAZ- uitkering;
  • Ziektewet- uitkering;
  • WW- uitkering.

Als er een proefplaatsing is geweest, mag de werkgever geen proeftijd meer afspreken met de werknemer.

Bij een proefplaatsing heeft het UWV een aantal voorwaarden opgesteld:

  • de bedoeling van de werkgever is dat hij de werknemer na een proefplaatsing een dienstverband aanbiedt van minimaal 6 maanden;
  • de uren die een werknemer werkzaam is in de proefplaatsing, is in het aangeboden dienstverband hetzelfde;
  • de werkgever sluit tijdens de proefplaatsing voor de werknemer een aansprakelijkheidsverzekering af;
  • De werknemer heeft een uitkering van het UWV.

Er wordt alleen toestemming gegeven voor een proefplaatsing als de werknemer zonder een proefplaatsing moeilijk werk vindt.

Hoe wordt een Proefplaatsing aangevraagd?

De werkgever en de werknemer vragen samen de Proefplaatsing aan via het formulier: Aanvraag Proefplaatsing. Na het invullen van het formulier op de website kunt u deze uitprinten. Daarna stuurt u de aanvraag Proefplaatsing naar het Werkplein van het UWV bij u in de buurt.  Het UWV beoordeeld de aanvraag Proefplaatsing door te kijken naar: de duur van de Proefplaatsing en of werknemer bij de functie past.  Na 2 weken ontvangt u de beslissing en kan de werknemer beginnen met de proefplaatsing.

Mocht er een proefplaatsing nodig zijn die langer duurt als 2 maanden, kunt u dit invullen op het formulier. Er moet goed toegelicht worden waarom er een langere periode nodig is. Er kan nooit een Proefplaatsing langer dan 6 maanden aangevraagd worden.

Percuris helpt bij de Proefplaatsing

Een werknemer die een uitkering van het UWV heeft of in het doelgroepenregister zit mag gebruik maken van een Jobcoach.

Percuris heeft jobcoaches die in een groot deel van het land werkzaam zijn. Zij kunnen samen met de werknemer en de werkgever een concreet plan maken over welke vaardigheden aangeleerd dienen te worden of welke hulpmiddelen er gebruikt kunnen worden om de samenwerking zo prettig mogelijk te laten verlopen.  Percuris kan u helpen bij het aanvragen van de Proefplaatsing en kan ook tijdens de Proefplaatsing begeleiding geven aan de werknemer maar ook aan de werkgever.

Wilt u gebruik maken van Jobcoaching en/of onze hulp bij het aanvragen van een Proefplaatsing? Neem dan contact met ons op.