26 juni 2018

Doelgroepenregister

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet is bedoeld om mensen met een arbeidsbeperking sneller en makkelijker aan het werk te helpen. Als iemand door een ziekte of handicap niet het minimumloon kan verdienen komt hij of zij in aanmerking voor de verklaring Indicatie banenafspraak. Met deze verklaring wordt hij of zij opgenomen in het doelgroepenregister.

Voor iemand met een arbeidsbeperking is het moeilijk om aan een reguliere baan komen. Als u in het doelgroepenregister zit, is het voor de werkgever financieel aantrekkelijk om u in dienst te nemen. Ook als u in het doelgroepenregister zit kunt u ondersteuning krijgen van een jobcoach op de werkvloer.

Wat is het Doelgroepenregister?

In het doelgroepenregister van het UWV staan alle mensen met een arbeidsbeperking die wel kunnen werken, maar niet zelfstandig het minimum loon kunnen verdienen. Onder een arbeidsbeperking vallen de mensen:

  • die moeite hebben met het vinden of houden van het werk. Zij kunnen door hun ziekte of handicap niet het minimumloon verdienen;
  • meer ondersteuning nodig hebben die een werkgever hun niet kunnen bieden;
  • die helemaal niet meer kunnen werken.

het doelgroepenregister is bedoeld om mensen met een arbeidsbeperking meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Als de werkgever iemand aanneemt die in het doelgroepenregister staat heeft hij verschillende (financiële) voordelen zoals: Loonkostenvoordeel, vergoeding aanpassing werkplek, no- riskpolis, mobiliteitsbonus en u kunt gebruik maken van een Jobcoach.

Doelgroepenregister maar geen banenafspraak

Het kan voorkomen dat er mensen zijn die in het doelgroepenregister staan, maar niet vallen onder de banenafspraak. Het gaat hierom de mensen die:

  • alleen met een voorziening (hulpmiddelen) het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, of;
  • een ziekte of handicap die is ontstaan bij iemand voor hun 18e verjaardag.

Hoe kom je in het Doelgroepenregister?

Als u arbeidsbeperkt bent kunt u ondersteuning vragen via het UWV door formulier: Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen in te dienen. Het UWV beoordeeld de aanvraag en kijkt welke vorm van ondersteuning u kunt krijgen. De uitslag van de beoordeling kan bestaan uit 3 verschillende mogelijkheden:

  1. Indicatie banenafspraak: hiermee komt u automatisch in het doelgroepenregister. Deze beoordeling krijgt u als u door ziekte of handicap niet het minimum loon kunt verdienen, en u begeleiding krijgt of kreeg van de gemeente. U komt ook in het doelgroepenregister als u voorgezet speciaal onderwijs, praktijk onderwijs of een entree- opleiding volgt in het MBO.
  2. Positief Advies indicatie beschut werk: Als u alleen kunt werken met belgeleiding en aanpassingen op de werkplek die een werkgever u niet kunt bieden. Het UWV geeft dan het advies om in een beschutte werkplek te werken. Hier krijgt u dan meer begeleiding en/ of aanpassingen op de werkplek.
  3. Wajong- uitkering: Als u op jonge leeftijd een ziekte of handicap heeft gekregen en u daardoor in de toekomst niet meer kan werken krijgt u een Wajong- uitkering.

Nadat u het formulier Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen heeft ingevuld ontvangt u een ontvangstformulier. Hierna wordt u uitgenodigd om op gesprek te komen met een arts en een gesprek met een arbeidsdeskundige van het UWV. Zij maken een rapport en krijgt u binnen 14 weken de beslissing thuis gestuurd.

Als u wilt weten of u in aanmerking komt om in het doelgroepenregister te komen. Kunt u de advieswijzer gebruiken van het UWV.

Percuris helpt met inschrijven in het Doelgroepenregister

Een werknemer die in het doelgroepenregister staat mag gebruik maken van een jobcoach. De begeleiding van een jobcoach wordt vergoed door het UWV of door de gemeente.

Percuris heeft jobcoaches in dienst die in een groot deel van het land werkzaam zijn. Zij kunnen samen met u kijken of u in het doelgroepenregister staat of kunnen u helpen om een beoordeling aan te vragen. Een Jobcoach kan een werkgeven en werknemer ook helpen om te kijken welke regelingen er aangevraagd kunnen worden.

Wilt u gebruik maken van jobcoaching en/of onze hulp bij het invullen van een beoordeling? Neem dan contact met ons op.