21 juni 2018

Loonkostenvoordeel

Het is een grote stap om voor een werknemer iemand in dienst te nemen met een arbeidsbeperking. Daarom zijn er een aantal regelingen, die werkgevers tegemoetkomen, als zij iemand met een beperking in dienst nemen. Een regeling hiervan is de Loonkostenvoordeel.  

Voor een werkgever die een arbeidsgehandicapte in dienst heeft zijn er verscheidende voordelen: No- Riskpolis, Proefplaatsing, JobcoachLoondispensatie, een aanpassing op de werkplek en Loonkostenvoordeel.

Wat is Loonkostenvoordeel?

Vanaf 1 januari 2018 worden de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer vervangen door het Loonkostenvoordeel (LKV).  Als de werknemer op of na 1 januari 2018 is gaan werken bij een nieuwe werkgever kan de werkgever loonkostenvoordeel aanvragen. Loonkostenvoordeel moet net als premiekorting ervoor zorgen dat kwetsbare groepen werknemers betere kansen hebben op de arbeidsmarkt. De werknemer moet onder 1 van de onderstaande doelgroepen vallen om Loonkostenvoordeel aan te kunnen vragen:

  • Doelgroep oudere werknemers (vanaf 56 jaar);
  • Doelgroep arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen;
  • Doelgroep werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholing belemmerden;
  • Doelgroep arbeidsbeperkte werknemers die herplaatst worden.

Wilt u weten of u onder 1 van deze doelgroepen valt klik dan hier.

Hoe wordt Loonkostenvoordeel aangevraagd?

Loonkostenvoordeel voor oudere werknemers (vanaf 56 jaar) die een uitkering  via de gemeente ontvangen, kunnen de verklaring LKV  aanvragen bij de hun eigen gemeente. De andere doelgroepen kunnen de verklaring LKV aanvragen via een formulier (formulier Aanvragen doelgroepverklaring loonkostenvoordeel) van het UWV. Er is ook een mogelijkheid om iemand te machtigen om het Loonkostenvoordeel aan te vragen. Hiervoor moeten wel 2 formulieren voor worden ingevuld.

Als de  goedkeuring van de doelgroepaanvraag LKV binnen is kunt u de een kopie aan uw werkgever overhandigen. De werkgever kan alleen Loonkostenvoordeel aanvragen als hij of zij een doelgroepverklaring LKV van de werknemer heeft ontvangen.

Percuris helpt Loonkostenvoordeel aanvragen

Een werknemer met een Wajong-uitkering of een werknemer die in het doelgroepen register staat mag gebruik maken van een jobcoach. De begeleiding van een jobcoach wordt vergoed door het UWV of door de gemeente.

Percuris heeft jobcoaches die in een groot deel van het land werkzaam zijn. Zij kunnen samen met de werkgever en werknemer kijken welke verschillende regelingen er aangevraagd kunnen worden. Daarnaast kan een jobcoach ook de juiste begeleiding voor de werkgever en de werknemer bieden.

Percuris kan u ook ondersteunen bij het aanvragen van de Loonkostenvoordeel.

Wilt u gebruik maken van jobcoaching en/of onze hulp bij het aanvragen van Loonkostenvoordeel? Neem dan contact met ons op.