27 maart 2018

Loondispensatie

Voor een werkgever is het een grote stap om iemand aan te nemen met een arbeidsbeperking. Is de medewerker wel net zo productief als een werknemer zonder arbeidsbeperking? Zal de werknemer niet vaak ziek of afwezig zijn? Om de werkgever tegemoet te komen  kan een werkgever Loondispensatie aanvragen.

Als een werkgever een Wajonggerechtigde in dienst neemt zijn er voor de werkgever verschillende voordelen: No- Riskpolis, Proefplaatsing, recht op een jobcoachLoonkostenvoordeel, aanpassing op de werkplek en Loondispensatie.

Wat is loondispensatie?

Loondispensatie is bedoeld voor werknemers met een Wajong-uitkering. Als een Wajong-gerechtigde aantoonbaar onder het wettelijke minimumloon presteert, kan het UWV de werkgever loondispensatie verlenen. De werkgever betaalt tijdelijk minder loon aan de werknemer omdat deze op het moment minder presteert dan de andere werknemers. Het UWV vult het loon dan aan tot het bedrag dat hij ontving voordat hij bij de werkgever ging werken.

Hoe kunt u loondispensatie aanvragen?

De werkgever vraagt de loondispensatie aan via het UWV. Na de aanvraag loondispensatie volgt er een loonwaardebepaling. Bij een loonwaarde bepaling word er onderzoek gedaan door een arbeidsdeskundige van het UWV op de werkplek van de werknemer.

Bij een loonwaarde onderzoek zal de arbeidsdeskundige in gesprek gaan met de werkgever en werknemer en kijkt hij of zij mee op de werkplek. Ook vindt er een gesprek plaats met alleen de werknemer. In dit gesprek komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De loonwaarde gemeten naar productiviteit
  • De begeleidingsbehoefte van de werknemer
  • De inzetbaarheid van de werknemer

De arbeidsdeskundige die de loondispensatie bepaalt volgt een stappenplan Hij let op:

  • Tempo: er wordt gekeken naar snelheid van werken;
  • Kwaliteit: worden er bepaalde fouten gemaakt tijdens de werkzaamheden?
  • Inzetbaarheid: zal de werknemer nog extra uitleg of instructie nodig hebben?

Binnen een week zal de arbeidsdeskundige de loonwaarde bepalen en deze opsturen naar de werkgever.

Percuris helpt bij loondispensatie

Een werknemer met een Wajong-uitkering mag gebruik maken van een jobcoach.

Percuris heeft jobcoaches die in een groot deel van het land werkzaam zijn. Zij kunnen samen met de werknemer en de werkgever een concreet plan maken over welke vaardigheden aangeleerd dienen te worden of welke hulpmiddelen er gebruikt kunnen worden om de samenwerking zo prettig mogelijk te maken.

Daarnaast kunnen wij u ondersteunen bij het aanvragen van de Loondispensatie.

Wilt u gebruik maken van jobcoaching en/of onze hulp bij het aanvragen van loondispensatie? Neem dan contact met ons op.