23 oktober 2018

No- Riskpolis

Werkgevers hebben steeds vaker een vacature opengesteld voor mensen met een arbeidsbeperking. Als u een arbeidsbeperking heeft en aan de slag gaat bij een werkgever zijn er verschillende voordelen en subsidies die aangevraagd kunnen worden. Zo loopt de werkgever minder risico als hij u in dienst neemt. Een van deze voordelen is de No-Riskpolis.

Een werkgever die iemand in dienst neemt met een arbeidsbeperking kan gebruik maken van verschillende subsidies en voordelen: Aanpassingen op de werkplek, ProefplaatsingJobcoachingLoonkostenvoordeelLoondispensatie en No- Riskpolis.

Wat is No- Riskpolis

Een No- Riskpolis is voor werknemers met een arbeidsbeperking. Bij een No- Riskpolis vergoed het UWV  de ziektewet- uitkering van de werknemer als hij of zij ziek wordt aan de werkgever. Werkgevers zijn wettelijk verplicht om 2 jaar lang het loon voor minimaal 70% door te betalen. Hierdoor is het voor een werkgever minder aantrekkelijk om iemand in dienst te nemen met een arbeidsbeperking. Door de No-Riskpolis is dit financieel een minder groot risico De No- Riskpolis geldt voor de eerste 5 jaar dat u in dienst bent. In sommige gevallen kan dit verlengt worden.

Het UWV wil door middel van een No-Riskpolis werkgevers stimuleren om medewerkers in dienst te nemen met een handicap.

Een No-riskpolis hoeft niet te worden aangevraagd indien een werknemer onder één van de hieronder beschreven situaties valt:

  • Een werknemer met een WIA-, WAO,- WAZ- of Wajong uitkering van het UWV;
  • Een werknemer die ooit een Wajong uitkering heeft ontvangen van het UWV;
  • Een werknemer waarvan ooit de WIA aanvraag is afgewezen maar in de afwijzingsbrief staat dat de nieuwe werkgever gebruik mag maken van een No Risk polis;
  • Een werknemer die opgenomen is in het Doelgroepenregister.

De No- Riskpolis verlengen

De No- Riskpolis geldt voor 5 jaar. Er zijn gevallen dat de No- Rispolis verlengt kan worden met nog is 5 jaar. Dit kan als u al een ernstige ziekte had bij het begint van de dienstverband of bij het begin van de WIA- uitkering terwijl het dienstverband doorliep.

Dit geldt alleen als de arts van het UWV geconstateerd heeft dat u binnen enkele jaren langdurig verwacht uit te vallen.

Verlening van de No- Riskpolis is niet nodig als u:

  • Een Wajong uitkering heeft of heeft gehad;
  • Een WSW- indicatie heeft;
  • Beschut werkt;
  • Werkt met een ziekte of handicap (banenafspraak).

Percuris helpt bij No-Riskpolis

Een werknemer die een uitkering van het UWV heeft of in het doelgroepenregister staat, mag gebruik maken van een Jobcoach.

Percuris heeft jobcoaches die in een groot deel van het land werkzaam zijn. Zij kunnen samen met de werknemer en de werkgever een concreet plan maken over welke vaardigheden aangeleerd dienen te worden of welke hulpmiddelen er gebruikt kunnen worden om de samenwerking zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Wilt u gebruik maken van een Jobcoach? Neem dan contact met op.