3 december 2020

Hoe herken je burn-out klachten bij een werknemer?

Uit cijfers van het TNO blijkt dat er in 2017 16,1% van de werkzame beroepsbevolking burn-out klachten hadden. Dit cijfer lijkt alsmaar te stijgen. Voorkomen is beter dan genezen. Zeker als je kijkt naar de kosten die verbonden zijn aan het uitvallen van een werknemer. Om verdere ontwikkeling van klachten te voorkomen, moet je de eerste signalen wel herkennen. Wat zijn deze signalen?

Ten eerste is er bij een werknemer vaak sprake van spanningsklachten. Dit betekent dat de werknemer sneller emotioneel geraakt is, wat zich uit in prikkelbaarheid en soms zelfs huilbuien. Daarnaast is er vaak sprake van moeheid. Dit herken je aan dat de werknemer sneller afgeleid is of meer vergeet dan je van hem of haar gewend bent. Het is goed denkbaar dat werknemer ook regelmatig aangeeft dat er sprake is van een tekort aan slaap. Verder is iemand meer aan het piekeren, wat mogelijk zichtbaar is in (de aanloop naar) beoordelingsgesprekken waarin besproken wordt hoe het gaat. Ook kan er sprake zijn van een gejaagd gevoel.

Geen controle

Ten tweede lijkt de werknemer geen controle meer te hebben. Hij of zij ervaart dit zelf ook zo, mogelijk zelfs op verschillende vlakken in het leven. Waar je eerst nog gewend was van je werknemer dat alles netjes afgerond en gecontroleerd wordt, vindt hij of zij het nu lastig überhaupt het overzicht te bewaren van de uit te voeren werkzaamheden. Zelfs de kleinere, makkelijkere taken lijken nu teveel en lukken niet of nauwelijks meer. De werknemer kan zich hierdoor machteloos voelen. Het gevoel van geen controle hebben kan ook beangstigend zijn, daar een werknemer dit helemaal niet gewend kan zijn van zichzelf.

Vaak speelt er op meerdere vlakken van het leven onrust. Een burn-out ontstaat vaak door langdurige overbelasting van de werknemer, wat weer ontstaat door langdurige stress. Het gaat hierbij vaak niet alleen om werkstress, maar ook om problemen in de privésfeer (schulden, relatieproblemen, beperkt sociaal netwerk) en heftige gebeurtenissen (eerder verlies van werk, overlijden van een belangrijk persoon, relatiebreuk). Wees dan ook extra waakzaam wanneer er andere zaken in de privésfeer van de werknemer spelen.

Lichamelijke symptomen bij Burn-out

Tot slot kan het zijn dat een burn-out zich uit in bepaalde lichamelijke symptomen. Let wel: dit is niet altijd het geval. De meest voorkomende klachten die passen bij dit beeld zijn hoofdpijn, druk op de borst, duizeligheid, hoge ademhaling, last van buikpijn en de spijsvertering en hartkloppingen.

Herken je deze signalen? Dan is het van belang actie te ondernemen. Lees hier verder over wat te doen bij psychische klachten bij een werknemer.

Percuris helpt werknemers met Burn-out

Zit uw medewerker thuis met burn-out klachten? Schakel dan de specialisten in van Percuris. Percuris is gespecialiseerd in complexe re-integratie, zoals re-integratie bij burn-out. Onze specialisten hebben ervaring met het begeleiden van werknemers die na een burn-out weer terug willen keren op hun eigen werkplek (spoor 1). Wanneer deze optie niet mogelijk lijkt, bieden wij ook hulp (spoor 2).

Neem contact op