7 juni 2023

Werkfit – Succesvol resultaat

Anne kwam bij ons via het UWV voor begeleiding in een Werkfit traject. Anne is moeder van vier kinderen waarvan er twee een visuele beperking hebben. Anne komt over als een zeer stabiele vrouw. Ze weet zich goed staande te houden binnen een privé situatie die veel van haar vraagt. Op het moment dat in haar directe kring een belangrijke steunpilaar wegvalt geeft dat veel verdriet en wordt het haar te veel. Het wegvallen van haar baan was het gevolg en uiteindelijk in de WIA oogt er geen uitweg meer. 

Deze dappere moeder heeft meerdere klachten die haar er van weerhouden om stappen te zetten terug naar werk. Ze heeft geheugenproblemen waardoor zij de meeste eenvoudige zaken vergeet en heeft moeite om details te plaatsen. Ondanks haar academische achtergrond wil ze, om tot rust te komen – ook best werken in de kwekerij, geeft ze aan. In het werkfit traject gaat dit echter anders lopen.

In het traject wordt het MBTI onderzoek ingezet als uitgangspunt. Met de MBTI methodiek maken we inzichtelijk wat er met de klant gebeurt onder stress. Tegelijkertijd biedt dit een helder perspectief van waar mogelijke oplossingen liggen. 

We besteden aandacht aan rouwverwerking om verdriet een plek te geven. Dit geeft Anne de mogelijkheid om te ventileren. Hierdoor ontstaat weer ruimte voor creativiteit en nemen spanning en stress af. 

Als ze gevraagd wordt om een dag les te geven, ervaart zij dat ze nog de vaardigheden heeft waar ze voor haar uitval op kon vertrouwen. Het geeft haar weer positieve energie. Met ondersteuning van de re-integratiecoach, neemt ze stappen naar het niveau dat bij haar past. 

Anne solliciteert succesvol op een vacature binnen de Universiteit van Leiden. Zes maanden na aanvang van het werkfit traject mag zij starten in haar nieuwe functie als docent. Anne ervaart geen beperkingen meer als het gaat om haar geheugen en details. In haar nieuwe functie kan ze haar creativiteit kwijt in het generen van oplossingen. 

Momenteel staat Anne op het punt om te promoveren. Het contract bij jaar nieuwe werkgever is verlengd. Anne is zeer gelukkig met het resultaat en dankbaar naar het UWV voor de kans en begeleiding die ze heeft gekregen.

Dit noemen wij binnen Percuris een mooi resultaat!