26 november 2014

Wat te doen bij een zieke werknemer?

Is uw werknemer ziek en is het onduidelijk hoe lang dit gaat duren? Dan begint u samen aan een re-integratietraject. U bent als werkgever verplicht om samen met uw werknemer te zorgen dat hij zo snel mogelijk weer aan het werk kan.

In de Wet verbetering poortwachter staan de regels over wat u en uw zieke werknemer moeten doen om het verzuim zo kort mogelijk te houden. Bij de re-integratie zijn verschillende partijen betrokken: werknemer, werkgever, arbodienst of bedrijfsarts, re-integratiebedrijven en UWV. Iedere partij heeft zijn eigen taken en plichten.

U kijkt eerst binnen uw eigen onderneming wat de mogelijkheden zijn. Is herplaatsen niet mogelijk? Dan gaat u op zoek naar werk dat uw werknemer kan doen bij een andere werkgever.

Plan van aanpak

De stappen die u zet om uw werknemer naar (ander) werk te begeleiden legt u vast in een Plan van aanpak WIA. Samen met de Probleemanalyse WIA, de verslagen van de voortgangsgesprekken, de Eerstejaarsevaluatie plan van Aanpak WIA en de Eindevaluatie plan van aanpak WIA vormt dit het re-integratieverslag.

Loopt de re-integratie vast? Of wilt u voorzieningen regelen, zoals een aangepast toilet? Dan kan UWV helpen.

Blijkt dat u en uw werknemer samen na 2 jaar ziekteverzuim niet voldoende hebben gedaan aan de re-integratie van uw werknemer? Dan bent u verplicht om het loon langer door te betalen. Dit moet u maximaal 1 jaar doen.

Re-integratiebureau

Tijdens de re-integratie kunt u de hulp inschakelen van een re-integratiebedrijf. Dit is niet verplicht. Maar het kan wel de kans vergroten dat uw werknemer weer aan het werk gaat. De kosten van het re-integratiebedrijf komen voor uw rekening.

Bron: www.uwv.nl