26 november 2014

Wat is Social Return On Investment?

Eind jaren ’90 werd het begrip SROI (Social Return On Investment) ontwikkeld door de REDF in de Verenigde staten. REDF is de afkorting voor het (Roberts Enterprise Development Fund) en is een filantropische organisatie die zich bezighoudt met het ontwikkelen van werkgelegenheid voor groepen die zich aan de onderkant van de samenleving bevinden.

Vanuit deze organisatie ontstond de behoefte een instrument te ontwikkelen, met als functie te monitoren of giften en investeringen in projecten en sociale ondernemingen, ook daadwerkelijk rendement opleverden. Oftewel; hoeveel ‘sociale euro’s’ levert een investering van € 1,- in een sociaal project op.

Pas tien jaar geleden ging het begrip SROI ook in Europa een rol spelen. Op initiatief van en gefinancierd door de Schotse regering een Brits RSOI netwerk opgericht. Deze hebben een raamwerk voor RSOI geleverd door het opstellen van handboeken en richtlijnen en basisprincipes.

SROI in Nederland

In navolging van deze ontwikkelingen in Groot-Brittannië is in Nederland in 2010 het SROI netwerk voor Nederland en Vlaanderen opgericht. Dit netwerk richt zich op het verspreiden van kennis op het gebied van sociaal verantwoord ondernemen en het rendement dat dit oplevert. SROI kan op allerlei plekken en manieren worden toegepast. er is echter ook groot verschil in de kwaliteit van RSOI onderzoeken en bestaande rapporten voorspellen te vaak onrealistische rendementen.

Uitgangspunten SROI

Om een fundament te leggen onder de kwaliteit van SROI rapportages zijn 7 uitgangspunten opgesteld:

  • Stakeholders zijn direct betrokken bij het opstellen van de analyse;
  • Er wordt vastgesteld wat er vanuit het oogpunt van deze stakeholders gaat veranderen;
  • Effecten van activiteiten op zowel de korte als de lange termijn worden financieel gewaardeerd;
  • Alleen relevante en significante zaken worden in beschouwing genomen;
  • Voorzichtige aannames in  plaats van claims en zekerheden schetsen;
  • Transparantie in stappen tijdens de analyse;
  • De aannames en effecten worden bij de stakeholders geverifieerd.

Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel een investering op sociaal vlak een organisatie oplevert.

bron: www.sroi.nl