6 december 2018

Wanneer wordt het doelgroepenregister eindelijk opgesteld voor mensen met een WIA-uitkering?

Iemand uit het doelgroepenregister aannemen, biedt vele voordelen voor een werkgever. Neem je echter iemand met een WIA-uitkering aan, dan geldt alleen de vangnetregeling. Je zou als werkgever wel gek zijn…

In mijn werk als re-integratiecoach zie ik elke week schrijnende gevallen van ongelijkheid.

Een schoonmaakster (50) met enkel een lage schoolopleiding gaat fysiek achteruit en kan haar werk niet langer meer uitvoeren. Ze heeft wel beperkt arbeidsvermogen en moet dus weer aan de slag. Het is echter vrijwel onmogelijk om een baan voor haar te vinden. Welke werknemer zit nou op een schoonmaakster met WIA te wachten?

“Welke werkgever zit nou op een schoonmaakster met WIA te wachten?”

Lopende band-werk is zo’n beetje de enige optie voor de schoonmaakster, maar werkgevers zien het met haar niet zitten. En neem het ze maar eens kwalijk… Waarom zou je iemand met een WIA-uitkering aannemen als je ook voor een Wajonger kan gaan, of voor iemand uit het doelgroepenregister?

Knuffel-doelgroep

Een door de overheid betaalde proefplaatsing, het recht op jobcoaching, werkvoorzieningen, loondispensatie, de no-riskpolis, de mobiliteitsbonus… De regelingen voor Wajongers en doelgroepenregister zijn talrijk. Het risico voor de werknemer is minimaal en het kan financieel zelfs aantrekkelijk zijn om werknemers met een beperking in dienst te nemen.

Dat alles geldt echter niet voor het in dienst nemen van iemand met een WIA-uitkering. Het belangrijkste voordeel voor de werkgever is de vangnetregeling. De doorbetaling bij ziekte wordt volgens artikel 29b van de Ziektewet dan door het UWV vergoed.

“De regelingen voor Wajongers en doelgroepenregister zijn talrijk. WIA-gerechtigden hebben als belangrijkste regeling de vangnetregeling.”

Wajongers en ‘doelgroepers’ zijn sinds de invoering van de participatiewet de knuffel-doelgroep van de overheid geworden. Maar WIA-gerechtigden trekken de laatste jaren steeds vaker aan het langste eind. En dat lijkt mij rechtsongelijkheid.

Rondpompen

Er is maar één manier voor iemand met een WIA-uitkering om op gelijke voet te komen met een ‘doelgroeper’ – maar dat is een lange weg.

Wanneer iemand met een WIA-uitkering geen werk kan vinden, belandt hij of zij uiteindelijk in de WW. En van de WW in de bijstand.

Dat is het moment waarop gemeenten in actie komen. Want bijstandsgerechtigden worden de laatste jaren weer massaal naar het doelgroepenregister verplaatst. Een makkelijke manier om de populatie van de bijstand te verkleinen.

“Bijstandsgerechtigden belanden wél vaak in het doelgroepenregister.”

Dit rondpompen van arbeidsbeperkten is echter een traject van minimaal drie jaar en levert veel frustratie op voor de werknemer. En niet alleen de werknemer is de dupe. Ook de oude werkgever en de belastingbetaler.

''Kostenpost voor de maatschappij''

Voor een werkgever met een medewerker in de WIA, is een re-integratietraject dat maar niet lukken wil, een grote kostenpost. Twee jaar lang moet hij het loon doorbetalen aan zijn werknemer, zolang die er niet in slaagt om een nieuwe baan te vinden.

Ook de belastingbetaler is de dupe. Wanneer iemand in de WW of de bijstand belandt, kost dit vele malen meer dan een jobcoachingtraject, een proefplaatsing of een van de andere financiële regelingen voor werknemers met een arbeidsbeperking.

Gelijke monniken, gelijke kappen…

Het wordt dus hoog tijd dat de regering in actie komt. Wij re-integratiecoaches popelen om mensen die in de WIA beland zijn aan een mooie baan te helpen. Maar dan moeten deze mensen wel gelijke kansen op de arbeidsmarkt hebben als mensen uit het doelgroepenregister.

Overheid, open dat doelgroepenregister voor WIA-gerechtigden!