2 november 2015

Vrijwilligerswerk niet stoppen voor re-integratie

De gemeente Utrecht moet niet langer aan bijstandsgerechtigden vragen te stoppen met hun vrijwilligerswerk. GroenLinks en de ChristenUnie in de gemeente willen dat het college gehoor geeft aan een motie die eerder werd aangenomen hierover.

Leidt zelden tot baan

Bijstandsgerechtigden moeten hun vrijwilligerswerk stoppen op het moment dat ze moeten deelnemen aan re-integratietrainingen. Maar deze trainingen leiden volgens GroenLinks en de ChristenUnie niet vaak tot een baan. Het doen van vrijwilligerswerk levert veel vaker een baan op, menen de twee partijen. ‘Daarnaast zou de gemeente het juist moeten stimuleren dat mensen zich vrijwillig in willen zetten voor de samenleving, en de training daaraan dus ook aanpassen’ aldus Heleen de Boer, fractievoorzitter van GroenLinks. ‘Nu zijn er nog altijd veel mensen die met zinvol vrijwilligerswerk moeten stoppen,’

Concreet uitzicht
Vorig jaar nam de raad de motie ‘vrijwilligerswerk benutten’ aan. Hierin ging het in ieder geval om die gevallen waarin mensen vrijwilligerswerk doen en vervolgens naar een werktraining worden gestuurd. ‘De motie had als doel dat vrijwilligerswerk alleen beëindigd hoeft te worden als het re-integratietraject concreet uitzicht geeft op een betaalde baan. Dat is bij de werktraining zelden het geval’, aldus GroenLinks. Maar mensen moeten nog steeds stoppen met hun vrijwilligerswerk om een training te gaan doen. ‘ChristenUnie en GroenLinks vinden dat mensen die geen concreet zicht hebben op een betaalde baan, vrijwilligerswerk moeten kunnen doen. Dit staat ook in de aangenomen motie. Zoals de afspraken nu zijn gemaakt, wordt de motie feitelijk niet uitgevoerd’, vindt fractievoorzitter Maarten van Ooijen van de ChristenUnie.

Effectiviteit
De twee partijen vinden dat vrijwilligerswerk van grote waarde is voor de samenleving. Ook vrijwilligers zelf geven hoog op over hun werkzaamheden en het werk is een belangrijke manier om weer aan de slag te kunnen. Van Ooijen: ‘Terwijl de twijfel groeit over de effectiviteit van allerlei re-integratietrainingen, worden mensen gedwongen te stoppen met de meeste effectieve re-integratie: vrijwilligerswerk.’ De partijen hebben het college vragen gesteld over

Bron: Binnenlandsbestuur