9 oktober 2014

Vrijwilligerswerk door bijstandscliënten

Over de tegenprestatie is al veel gezegd en geschreven. Sommige gemeenten hebben al ervaring met de tegenprestatie door bijstandsgerechtigden meer dan voorheen te activeren tot participatie. Platform 31 heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd om na te gaan hoe gemeenten, vooruitlopend op de Participatiewet, in de praktijk vorm geven aan vrijwilligerswerk voor mensen in de bijstand. Daarbij is onderzocht welke rol vrijwilligerscentrales spelen bij de uitvoering ervan. Ook is nagegaan hoe er in zorginstellingen wordt gewerkt met vrijwilligers in de bijstand en wat de voorwaarden zijn voor een succesvol verloop.

Het volledige rapport Het Vrijwilligerswerk door bijstandscliënten
kunt u lezen via www.platform31.nl