18 december 2014

Vormen van bijstand voor zelfstandigen

Doelgroepen Bbz

De volgende groepen zelfstandigen kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning op basis van het Bbz:

  • startende ondernemers die vanuit de bijstand of de WW een bedrijf starten;
  • gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen of zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen;
  • oudere zelfstandigen (ouder dan 55 jaar) met een niet-levensvatbaar bedrijf.
  • In de praktijk zijn de ondernemers die gebruikmaken van Bbz vaak zzp’ers. Het is geen vereiste dat u zzp’er bent. U moet minimaal 18 jaar zijn om in aanmerking te komen voor het Bbz.

Aanvulling tot bijstandsniveau

De Bbz-uitkering is een aanvulling op het totale inkomen (waaronder een uitkering) van u en uw partner tot het voor u geldende bijstandsniveau.

Startende ondernemers met een uitkering

Start u een bedrijf vanuit een WW- of bijstandsuitkering? Dan kunt u in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit het Bbz:

  • Starten eigen bedrijf vanuit bijstand
    Als u een levensvatbaar ondernemingsplan heeft, kunt u een rentedragend krediet krijgen vanuit het Bbz. Dit is om noodzakelijke investeringen in uw bedrijf te financieren. Bijvoorbeeld de aanschaf van machines en voorraden.
  • Starten eigen bedrijf vanuit de WW
    U kunt onder bepaalde voorwaarden een bedrijf starten met behoud van uw WW-uitkering. Ook kunt u in aanmerking komen voor een starterskrediet op basis van het Bbz. Dit is een rentedragende lening. Hiervan kunt u bijvoorbeeld begeleiding door deskundigen betalen.

Gevestigde zelfstandigen

Ondernemers die al langere tijd een eigen bedrijf hebben, kunnen tijdelijk in financiële problemen komen. Bijvoorbeeld als een belangrijke klant failliet raakt. U kunt dan in aanmerking komen voor een periodieke uitkering of bedrijfskapitaal.

Gemeente verantwoordelijk voor uitvoering Bbz

De gemeente voert het Bbz uit. De voorwaarden verschillen per situatie. Er kunnen bijvoorbeeld maximumbedragen gelden voor het eigen vermogen. Als uw eigen vermogen te hoog is, kunt u de Bbz-uitkering otvangen in de vorm van een lening. U vraagt de Bbz-uitkering aan bij de gemeentelijke sociale dienst.

Bezwaar maken beslissing Bbz
Bent u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente op uw aanvraag? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente. Vervolgens kunt u tegen de uiteindelijke beslissing in beroep gaan bij de rechtbank en bij de Centrale Raad van Beroep.

Bron : Rijksoverheid