22 september 2015

Veel onterechte uitkeringen aan arbeidsongeschikte

Zo’n 150.000 mensen ontvangen mogelijk ten onrechte een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Dat zeggen verzekeringsartsen van het UWV verenigd in de NOVAG. Belangrijkste oorzaak is het te lage aantal herkeuringen.

Veel arbeidsongeschikten zouden jarenlang, soms wel tien jaar, geen verzekeringsarts zien nadat ze (deels) zijn afgekeurd. Een deel van hen is in die periode hersteld en heeft dus eigenlijk geen recht meer op een uitkering.

Te weinig artsen
Het UWV voert jaarlijks 32.000 herkeuringen uit. Daar vallen ook de herkeuringen onder die mensen zelf aanvragen omdat hun situatie bijvoorbeeld is verslechterd.

Verzekeringsarts Wim van Pelt, voorzitter van de NOVAG, zegt dat dat veel te weinig is. Vooral mensen met een tijdelijke WIA uitkering zouden volgens hem vaker herkeurd moeten worden.

Zo’n 150.000 mensen hebben zo’n tijdelijke WIA-uitkering, een zogenoemde WGA. Als al die mensen gekeurd zouden worden, zou een vijfde weer aan het werk kunnen, zegt Van Pelt. Daarnaast denkt hij dat in de WAO en Wajong regelingen mensen zitten die meer kunnen dan ze zelf denken.

Van Pelt zegt dat er meer artsen nodig zijn om alle herkeuringen uit te kunnen voeren. Maar dat zal niet meer kosten, denkt hij: “Wij hebben vorig jaar bijvoorbeeld 6000 herkeuringen gedaan. Dat kostte 6 miljoen, maar leverde 16 miljoen op.”

Opgesplitst
In Nederland krijgen ruim 800.000 mensen een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Die uitkeringen zijn er in verschillende varianten.

Omdat het aantal uitkeringen sinds eind jaren 90 steeds verder opliep, is het systeem op een gegeven moment omgegooid. Sinds 2006 komen mensen die tijdelijk niet meer kunnen werken niet in de WAO terecht, maar is er de WIA. Ruim 210.000 mensen vallen daar nu onder.

Van die groep zijn er ruim 60.000 mensen die volledig en permanent zijn afgekeurd. Zij hoeven daarom ook niet herkeurd te worden.

De overige grofweg 150.000 mensen hebben nu een WGA-uitkering, onderdeel van de WIA, voor mensen die tijdelijk zijn afgekeurd. Daarnaast is er nog een groep van ongeveer 340.000 mensen die nog een uitkering vanuit de oude WAO krijgen, die voor hen is blijven doorlopen. Ook zij worden niet herkeurd volgens Van Pelt.

Tot slot zijn er meer dan 250.000 jongeren die een Wajong-uitkering hebben. Zij zouden wel worden herkeurd.

Bron: NOS