30 augustus 2023

Tweede spoor re-integratie bij ADHD

In de meeste gevallen wordt een spoor 2 traject ingezet wanneer een werknemer een jaar ziek is en terugkeer naar eigen werk óf ander werk bij de huidige werkgever niet 100% zeker is. Het kan soms lastig zijn voor mensen met ADHD om werk te vinden. Percuris heeft ruime ervaring met re-integratie in spoor 2 voor mensen met ADHD.

Wat is re-integratie in Spoor 2?

Wanneer er sprake is van re-integratie krijg je te maken met spoor 1 en spoor 2. Bij spoor 1 gaat het over re-integreren bij je huidige werkgever. Dit kan in je eigen functie zijn, eventueel aangepast. Óf ander werk binnen de organisatie. Als dit niet mogelijk blijkt komt het tweede spoor traject in beeld. Beide sporen kunnen naast elkaar lopen gedurende de eerste twee jaar na de eerste ziektedag.


Wat is ADHD? 

ADHD is een ‘attention deficit hyperactivity disorder’ – in het Nederlands een ‘aandachtsdeficiëntie-  en/of hyperactiviteitstoornis’.

In eenvoudige taal betekent dit dat we het hebben over ADHD als iemand (veelvuldige) symptomen heeft op het gebied van druk en/of impulsief gedrag en/of aandachtsproblemen.

Dit uit zich natuurlijk bij iedereen op een andere manier. In grote lijnen onderscheiden we hierin drie ‘vormen’ van ADHD: 

  1. gecombineerd beeld: zowel druk en impulsief gedrag als moeite met het vasthouden van de aandacht;
  2. overwegend onoplettend beeld (dit werd en wordt vaak ‘ADD’ genoemd): voornamelijk moeite met het vasthouden van de aandacht;
  3. overwegend hyperactief/ impulsief beeld: voornamelijk druk en impulsief gedrag.

Op dit moment kunnen we nog niet precies zeggen hoe ADHD ontstaat en welke factoren hierbij een rol spelen. Erfelijke factoren worden vaak gezien als een belangrijke factor maar daarnaast spelen ook omgevingsfactoren een rol.

ADHD & Re-integratie in Spoor 2

Laten we voorop stellen dat elke mens specifieke competenties heeft en het voor iedereen belangrijk is om deze te matchen met de werkzaamheden, los van ADHD. Bij Percuris werken wij vanuit het principe ‘ontdek wat werkt’. We kijken in het tweede spoor re-integratie traject naar wat wél kan en wat iemand nodig heeft om zo snel mogelijk weer duurzaam aan het werk te kunnen.

 Veel mensen met ADHD hebben echter weinig zelfvertrouwen als het gaat om taken structureel aan te pakken en af te ronden. Overzicht behouden is soms lastig omdat ze sneller afgeleid kunnen zijn. Daarnaast bestaan er ook vooroordelen over ADHD, wat een werkgever kan weerhouden om iemand met ADHD vanuit een spoor 2 traject in te zetten. 

Aan de andere kant kunnen de persoonlijke, sterke eigenschappen van iemand met ADHD als uniek en krachtig worden ervaren. Mensen met ADHD kunnen bijvoorbeeld energiek zijn, creatief zijn, ‘out of the box’-denken, goed zijn in het leggen van verbanden, hyperfocussen en communicatief vaardig en ondernemend zijn. 

In re-integratie en jobcoaching van mensen met ADHD is het belangrijk om aan te sluiten bij de kwaliteiten van mensen met ADHD. Uit onderzoek blijkt dat werknemers met ADHD vaker moeite hebben met taken waar niet hun directe interesse ligt of misschien niet direct aansluit op dat waar ze goed in zijn. 

De aandacht moet in het spoor 2 traject worden gericht op dat waar ze wél goed in zijn en kwaliteiten optimaal kunnen worden ingezet. Dat geeft positieve energie, succesbelevingen en heeft positief effect op het proces van re-integratie en uiteindelijk optimaal functioneren. 

Werkwijze van onze re-integratie in Spoor 2

Percuris heeft de expertise om een spoor 2 traject op succesvolle wijze te begeleiden. We zijn een ervaren re-integratiepartner. Omdat wij een kleinschalig bureau zijn kunnen we betrokken zijn bij iedere werknemer. Wij werken met persoonlijke aandacht, een individuele aanpak en trajecten op maat. 

Door de jaren heen hebben wij een eigen kijk op het speelveld en een unieke werkwijze ontwikkeld. Fysieke, mentale en emotionele aspecten beïnvloeden elkaar sterk en beperken zich niet alleen tot werk of privé. Daarom kijkt Percuris graag naar de totale mens in plaats van alleen naar het werkende individu, zowel in kleinere als complexe re-integratietrajecten. Dit werpt ook binnen een tweede spoor traject zijn – duurzame – vruchten af voor zowel werknemer als werkgever.

Wij geloven namelijk dat een stabiele fysieke en mentale gezondheid, gezonde voeding, sociale motivatie en een fijne werkomgeving leidt tot energieke, gemotiveerde mensen met het juiste werkvermogen. We zetten daarom in op bewustwording én beweging.

Ervaar zelf deze krachtige combinatie van re-integratie, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Kennis & ervaring

Percuris heeft jarenlange ervaring in het spoor en trajecten en re-integratie van mensen met ADHD. Wij zijn een gecertificeerde partner van het UWV voor re-integratie en jobcoaching en een erkende jobcoachorganisatie.

Als je werkt en te maken hebt met ADHD, is het prettig om coaching te ontvangen van een re-integratie consulent die bekend is met de uitdagingen die dit met zich meebrengt en begrip heeft voor jouw situatie.

Bij Percuris geloven we in “Ontdek wat werkt”. Wij stimuleren je om jouw eigen kansen te vergroten. Onze spoor 2 consulenten handelen altijd daadkrachtig en resultaatgericht, wat heeft geleid tot succesvolle jobcoachingstrajecten. 

Contact

Wil je meer informatie over onze begeleiding bij spoor 2 voor mensen met ADHD? Neem dan contact met ons op. Onze consulenten staan voor je klaar.