18 december 2014

Teksten over arbeidsverplichtingen en maatregelenbeleid beschikbaar

Van alle drie de onderwerpen zijn een webtekst, nieuwsbrieftekst en tekstblokken voor in een brief opgesteld. De teksten richten zich in zo duidelijk mogelijk taalgebruik op (huidige/toekomstige) ontvangers van een bijstandsuitkering. Net als de eerder verschenen modelteksten zijn ook deze tekstseries inhoudelijk in samenwerking met beleidsdeskundigen gemaakt. Gemeenten zijn vrij om de teksten aan te passen, in te korten of uit te breiden voor in hun eigen communicatie.

De kostendelersnorm voor toekomstige uitkeringsgerechtigden

Eerder zijn al modelteksten over de kostendelersnorm voor huidige bijstandontvangers gepubliceerd. Nu zijn ook voor toekomstige uitkeringsgerechtigden teksten geschreven over de kostendelersnorm. Voor deze doelgroep zijn er kleine wijzigingen in de tekst aangebracht zoals het weglaten van de overgangsregeling die voor deze doelgroep niet relevant is.

Nog te verschijnen teksten komende week:

  • Afschaffing alleenstaande oudernorm (nieuwsbriefteksten, webteksten en tekstblokken voor brieven t.b.v. toekomstige uitkeringsgerechtigden)
  • Bestaande Wajongers (nieuwsbriefteksten, webteksten en tekstblokken voor brieven t.b.v. uitkeringsgerechtigden)

Bron: Divosa