24 november 2014

Tekst en uitleg over onderdelen Participatiewet en WWB-maatregelen

Opnieuw publiceert de Programmaraad teksten voor websites, nieuwsbrieven en tekstblokken voor brieven over onderdelen van Participatiewet en WWB-maatregelen. Naast de laatste kernboodschappen, ook teksten over de Banenafspraak, Nieuwe jonggehandicapten, de Individuele inkomenstoeslag en de aanpassingen in de Bijzondere bijstand.

De teksten bevatten een beknopte samenvatting van de veranderingen die op stapel staan. Inhoudelijk zij ze getoetst door beleidsdeskundigen. Dat neemt niet weg dat gemeenten de teksten naar eigen inzicht kunnen aanpassen en inkorten als zij daartoe aanleiding zien.

De komende weken verschijnen er nog teksten over:

 • Toeslagen en verlagingen
  (nieuwsbriefteksten, webteksten en tekstblokken voor brieven)
 • Bestaande Wajongers en Huidige Wsw’ers
  (nieuwsbriefteksten, webteksten en tekstblokken voor brieven)
 • Tegenprestatie, Uniformering arbeidsverplichtingen en Maatregelenbeleid
  (nieuwsbriefteksten, webteksten en tekstblokken voor brieven)
 • Afschaffing alleenstaande oudernorm t.b.v. toekomstige uitkeringsgerechtigden
  (nieuwsbriefteksten, webteksten en tekstblokken voor brieven)

Kernboodschappen 

Banenafspraak

Nieuwe jonggehandicapten

Individuele inkomenstoeslag

Aanpassing Bijzondere bijstand