26 november 2014

Subsidiemaatregelen voor werkgevers

Om werkgevers te stimuleren werknemers met een uitkering vanuit de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten (Wajong) in dienst nemen, heeft de overheid een aantal maatregelen subsidiemaatregelen opgesteld. Deze kunnen aangevraagd worden door de werkgever zelf.

No-risk polis

Als de Wajong gerechtigde ziek wordt, betaalt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) de Ziektewetuitkering uit aan de werkgever.

Aanpassingen op de werkplek

Subsidies voor aanpassingen op de werkplek. Bijvoorbeeld een aangepast toilet voor een werknemer met een rolstoel, of een aangepaste werkplek. Meeneembare hulpmiddelen kan de Wajong gerechtigde dit zelf aanvragen.

Jobcoach

De Wajong gerechtigde kan begeleid worden door een jobcoach. Deze wordt door het UWV vergoedt.

Premiekorting

Als een werkgever een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer in dienst neemt kan hij premiekorting krijgen via de loonbelasting. Neemt hij een jonggehandicapte in dienst dan geldt een extra korting op de arbeidsongeschiktheidspremies en werkloosheidspremies.

Proefplaatsing

Als de werkgever twijfelt aan het succes van uw tewerkstelling, kan de werkgever Wajong gerechtigde een proefplaats aanbieden voor maximaal drie maanden. Tijdens deze maanden werkt de Wajong gerechtigde onbetaald op proef met behoud van zijn/haar uitkering.

Loondispensatie

Als Wajong gerechtigde aantoonbaar onder het wettelijke minimumloon presteert, kan het UWV de werkgever loondispensatie verlenen. De werkgever kan de Wajong gerechtigde tijdelijk minder dan het minimumloon betalen. Het UWV geeft de Wajong gerechtigde in dat geval een aanvulling op de uitkering.

Hieronder treft u een overzicht van het wettelijk minimumloon vanaf 01-07-2014 uitgaande van een voltijds dienstbetrekking:

Voorbeeld: Uitgangspositie van het wettelijk minimumloon van een 20-jarige is € 993,11 inclusief vakantietoeslag bij een fulltime dienstverband (o.b.v. 38 uur).

Verdiensten gebaseerd op 20 uur =20/38 *  € 993,11  = € 522,69

Toekenning loondispensatie 40% geeft een brutoloon van € 313,61 (€522,69 x 0.6) per maand. Wanneer u de Wajong gerechtigde voor 20 uur per week in dienst neemt, zijn de loonkosten € 313,61 gebaseerd op toekenning van loondispensatie van 40%.

Wanneer blijkt dat de Wajong gerechtigde na een ½ jaar een hogere prestatie levert kan de loondispensatie lager zijn. Indien echter blijkt dat er geen groei in prestatie vermogen is, blijft de loonwaarde gelijk, of u besluit het contract niet te verlengen.

De loondispensatie moet bij aanvang van de proefplaatsing/arbeidsovereenkomst worden aangevraagd. Een arbeidsdeskundige komt op de werkplek beoordelen of de loondispensatie ook daadwerkelijk wordt toegekend.