23 augustus 2023

Spoor 2 & MBTI: Duurzame re-integratie

In de meeste gevallen wordt een spoor 2 traject ingezet wanneer een werknemer een jaar ziek is en terugkeert naar eigen werk óf ander werk bij de huidige werkgever niet 100% zeker is. Percuris ondersteund werknemers in het tweede spoor door gebruik te maken van de MBTI (Myers-Briggs Type Indicator). 

Wat is de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)?

Wat door veel mensen de MBTI test wordt genoemd is eigenlijk geen test maar een MBTI vragenlijst, waarbij er geen foute antwoorden zijn. De MBTI is ’s werelds populairste persoonlijkheidsvragenlijst, waarmee iemand zichzelf beter leert kennen. De methode werd begin vorige eeuw al ontwikkeld en is sindsdien miljoenen keren afgenomen en duizenden keren beschreven en onderzocht. Binnen de begeleiding in spoor 2 trajecten gebruiken we dit instrument bij het opstellen van een persoons- en/of zoekprofiel.  

“Het leuke vind ik eigenlijk dat in deze baan mijn kwaliteiten ook gezien, benoemd en benut worden. Dat ik zelf mijn eigen kwaliteiten ook begin te herkennen en vooral dat het dus ook precies de kwaliteiten zijn die vanuit de MBTI ook naar voren zijn gekomen” Mirjam K. 

Wat is de herkomst van MBTI?

De Myers-Briggs Type Indicator werd ontwikkeld door Katharine Briggs en haar schoondochter Isabel Myers. Zij hebben de theorie van Carl Jung (1875-1961) gemaakt tot een toegankelijk en veelzijdig persoonlijkheidsinstrument. De MBTI werd begin vorige eeuw ontwikkeld en is inmiddels het meest gebruikte persoonlijkheidsinstrument ter wereld. Ieder jaar wordt het instrument wereldwijd door 3,5 miljoen mensen afgenomen.

Hoe werkt de MBTI?

De MBTI is een vragenlijst met tientallen vragen over iemands voorkeuren en zijn stijl van werken. Hoe goed kent iemand zichzelf eigenlijk? De MBTI test is een instrument om hier inzicht in te krijgen en levert binnen de spoor 2 begeleiding nuttige informatie op. Na het invullen van de uitgebreide vragenlijst interpreteert de MBTI practitioner samen met de re-integratieconsulent en werknemer de uitkomsten in een persoonlijk feedback gesprek.

De MBTI is gebaseerd op hoe mensen hun vier basis mentale functies het liefst gebruiken. In het onderstaand overzicht zie je de vier mentale functies met elk twee voorkeuren. Mensen hebben alle 8 ‘voorkeuren’ in huis maar hebben per mentale functie één voorkeur. De vier voorkeuren vormen het MBTI persoonlijkheidstype. 

MBTI beschrijft de voorkeuren van iemand in 4 mentale functies (dimensies):

Dimensies MBTI

Waarom de MBTI in een spoor 2 traject?

Het krachtige aan de MBTI is dat deze inzicht geeft in iemands persoonlijkheid. Het vergroot het zelfbewustzijn. Wie ben je in de basis? Het gaat daarbij om voorkeuren en is in het tweede spoor traject een krachtig instrument bij het opstellen van een persoonsprofiel. Daarnaast is het behulpzaam bij het formuleren van een nieuwe beroepsrichting. Het geeft bijvoorbeeld informatie over wat voor type leidinggevende iemand is of hoe iemand communiceert met anderen. Wat mogelijk een ideale werkomgeving is en wat stress oplevert of juist energie.  

Binnen de MBTI bestaan geen goede of slechte voorkeuren en daardoor zijn er ook geen goede of slechte MBTI types. Ieder mens is immers anders. Het gaat puur om de persoonlijke voorkeuren.

De uitkomst van de MBTI biedt handvatten voor persoonlijke ontwikkeling en geeft richting aan de  re-integratie naar passend werk in spoor 2. Het is mogelijk een beroepstype te zoeken die past bij het MBTI-profiel óf een gewenste functie naast de MBTI-profiel te leggen. 

Duurzamer re-integreren in spoor 2

Spoor 2 is altijd gericht op een zo snel mogelijke terugkeer naar de arbeidsmarkt. Door gebruik te maken van MBTI in het tweede spoor is het voor de werknemer eenvoudiger om eigen verantwoordelijkheid te nemen. De MBTI levert zelfinzichten op en een groter zelfbewustzijn. Dit maakt het mogelijk om zelf de regie te pakken vanuit intrinsieke motivatie. De werknemer is beter in staat om juiste keuzes te maken en op de lange termijn zorg te dragen voor balans en mentale gezondheid. Dit werpt zijn – duurzame – vruchten af voor zowel werknemer als werkgever.  

Tot slot

In onze ervaringen versnelt het gebruik van de MBTI het proces in tweede spoor re-integratie. Een positief effect van MBTI binnen de begeleiding in spoor 2 de toename van zelfvertrouwen. MBTI helpt ons begrip te hebben voor onszelf en de mensen om ons heen. De MBTI is er op gericht om de positieve verschillen tussen mensen te benadrukken. We (her)ontdekken wat we van nature fijn vinden en ons het meest comfortabel bij voelen. Het geeft het gevoel dat we worden gezien en bevestigd in de kern van ons zijn. Soms is dat nét het steuntje in de rug die we nodig hebben om weer in beweging te komen. 

Contact

Ben je op zoek naar begeleiding in spoor 2? Of wil je onze methodes juist als preventie inzetten? We komen graag in contact. Bel ons op 030-303 0643 of mail naar info@percuris.nl.