26 november 2014

Social Return binnen uw organisatie

Afspraken over Social Return hebben tot doel om de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten. Veel bedrijven kiezen er al voor om dit in hun personeelsbeleid mee te nemen. Door de Participatiewet, Quotumwet en verplichtingen vanuit aanbestedingen wordt het vanaf 1 januari 2015 noodzakelijk om hiernaar te gaan kijken.

Percuris en Pernu hebben de handen ineen geslagen om u hierbij van dienst te zijn. wij hebben 6 diensten ontwikkeld die samen uw totale beleid uit handen kunnen nemen. Uiteraard kunnen we u ook adviseren op een of meerder onderdelen uit ons stappenplan.

Stappenplan

 1. Inventarisatie functies en werkzaamheden: de scan
  Inventarisatie van bestaande functies en werkprocessen;
 2. Werving
  Het zoeken naar de juiste kandidaat waarbij we gebruik maken van diverse tools en ons uitgebreide netwerk;
 3. Selectie en persoonlijkheidsprofiel: de match!
  De kans op een succesvolle match wordt vergroot door inzicht in de capaciteiten van een kandidaat. Deze brengen wij in kaart met behulp van MBTI (de Myers Briggs Type);
 4. Het werkgeverschap, toekenning subsidie en risico’s
  De zekerheid geboden van een vaste medewerker waarbij de financiële en administratieve verplichtingen worden uitgevoerd door;
 5. Jobcoach
  Begeleiding op de werkvloer gecertificeerd door de Stichting Blik op Werk;
 6. Sleutel tot succes: introductie en werkplan
  Plan van aanpak

Neem contact op met Percuris voor advies!