6 november 2014

Social return bij het Rijk geëvalueerd

donderdag 6 november 2014 | 10:33 uur | Nieuwsbericht | Bron: www.rijksoverheid.nl

Social return bij het Rijk wordt toegepast in het inkoop- en aanbestedingsbeleid sinds 1 juli 2011. Het wordt in bijna 80% van de gevallen uitgevraagd als uitvoeringsvoorwaarde of eis. Het beleid is onlangs voor het eerst geëvalueerd. Mede namens staatssecretaris Klijnsma heeft Minister Blok van Wonen en Rijksdienst het evaluatierapport naar de Kamer gestuurd.

Hoewel over de toepassing ervan veel informatie beschikbaar kwam is het nog te vroeg voor conclusies, bijvoorbeeld over de vraag of social return in termen van re-integratie succesvol is. De aanbestede opdrachten waren veelal nog niet afgerond. Bovendien is dat bij een deel van de opdrachten niet bijgehouden of zijn er vooraf geen (gekwantificeerde) doelen in termen van re-integratie gesteld.

De ondervraagde opdrachtnemers zijn niet eenduidig in hoeverre social return leidt tot extra kosten. Wel geven de meesten aan een ‘pragmatische’ aanpak te kiezen bij het zoeken naar kandidaten. Het liefst boren zij eerder toegepaste kanalen aan zoals commerciële bemiddelaars en re-integratiebureaus. UWV en gemeenten worden niet vaak genoemd. Welke intermediair wordt ingeschakeld blijkt samen te hangen met eerdere ervaringen met social return bij andere opdrachtgevers, en ook de ervaring die men heeft met werven van reguliere medewerkers.

Het rapport ‘Evaluatie van implementatie van social return bij de Rijksoverheid’ en de bijbehorende aanbiedingsbrief kunt u downloaden via www.rijksoverheid.nl.