8 november 2018

Re-integratiebureau Zeist

Wanneer je door ziekte of arbeidsongeschiktheid voor een langere tijd niet meer aan het werk bent geweest, is het een grote stap om weer aan de slag te gaan. Percuris is een re-integratie bureau in Zeist die je kan helpen met het vinden van een geschikte baan en je kan begeleiden tijdens je werk.

Percuris Re-integratiebureau in Zeist heeft de juiste specialisten in huis om ervoor te zorgen dat re-integratietrajecten succesvol zijn voor alle betrokken partijen.

We kennen alle aspecten van de actuele sociale wet- en regelgeving, dus ook de Wet Verbetering Poortwachter en de Participatiewet. Met gemeenten, arbodiensten, bedrijfsartsen en met het UWV onderhouden wij nauwe contacten. Bovendien kan je erop rekenen dat wij ons brede, landelijke netwerk van brancheorganisaties voor zowel werkgevers als werknemers zullen inzetten.

Hoe werken wij?

Een re-integratietraject bij Percuris is altijd op maat. Een re-integratietraject start met  een intakegesprek. Hierin leren wij jou kennen en jij ons. Na de intake stellen we een persoonlijk re-integratieplan op.

Na het intake gesprek kan Percuris als Re-integratiebureau Zeist u ondersteunen op de volgende punten in de regio Zeist / Utrecht, maar ook in het gehele land:

  • Individuele begeleiding;
  • Inzichtkrijgen in mogelijkheden en interesses (eventueel d.m.v. een MBTI test);
  • Onderzoeken van competenties en vaardigheden;
  • Ontwikkelen sollicitatievaardigheden en gesprekstechnieken;
  • Ondersteuning bij het zoeken naar een baan;
  • Begeleiding on the job.

Na een re-integratietraject biedt Percuris ook jobcoaching aan.

Wat voor opdrachten voeren wij uit?

Percuris Re-integratiebureau Zeist werkt in opdracht van het UWV en de gemeentes om werkzoekende met een uitkering (WAJONG, mensen met een doelgroepenregistratie, WIA, WAO of ZW arbo) aan een duurzame werkplek te helpen. Percuris B.V. voert voor het UWV Werkfit of Naar Werk trajecten uit.

Ook kunnen werkgevers ons re-integratiebureau in Zeist inschakelen om hen te helpen met hun (lang)durig zieke of arbeidsongeschikte werknemers.

De wet schijft tijdsgebonden acties voor welke gevolgd moeten worden (Wet Verbetering Poortwachter). Zijn er nog mogelijkheden binnen het bedrijf voor de werknemer? Dan zetten wij een re-integratie spoor 1 in. Als er geen mogelijk heden zijn binnen het bedrijf dan zetten wij een re-integratie spoor 2 in.

Waar werken wij?

Het kantoor van Percuris B.V. is gevestigd in de prachtige omgeving van Zeist.  Echter heeft Percuris jobcoaches in dienst die in een groot deel van het land werkzaam zijn. Zij kunnen samen met de werkgever en de werknemer een concreet plan maken over welk traject er in gezet moet worden om de samenwerking zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Wilt u gebruik maken van één van onze diensten? Neem dan contact op.