27 maart 2018

Re-integratie WerkFit UWV

Als je door omstandigheden geruime tijd niet meer aan het werk bent geweest, kan het lastig zijn om weer aan de slag te gaan. Heb je een Wajong, WGA- of ZW- uitkering van het UWV, dan kun je om die reden gebruik maken van een Werkfit-traject. Een Werkfit-traject is bedoeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer klaar te maken om aan het werk te gaan.

Er zijn verschillende redenen waarom je voor langere tijd niet meer aan het werk bent. Het kan zijn dat er psychische of lichamelijke beperkingen in de weg zitten. Het is niet vanzelfsprekend dat je dan meteen aan het werk gaat. Een Werkfit traject helpt je dan om in het “werkritme” te komen.

Hoe ziet een Werkfit-traject eruit?

Een re-integratietraject Werkfit is altijd op maat. Dit betekent dat je de begeleiding krijgt die je nodig hebt om aan het werk te gaan. In het eerste gesprek met de jobcoach kun je bespreken wat je wensen en verwachtingen zijn. Dit wordt verwerkt in het Re-integratieplan Werkfit. Dit plan wordt naar de Arbeidsdeskundige van het UWV gestuurd voor akkoord.

De re-integratieconsulent kan je helpen met de drie kerncompetities die het UWV heeft opgesteld:

  • Persoonlijke effectiviteit: er wordt gekeken naar wie je bent, wat je wilt en welke kwaliteiten je kunt gebruiken. Door individuele begeleiding van re-integratieconsulent wordt de fysieke en psychische weerbaarheid vergroot.
  • Arbeidsmarktpositie: Samen met je re-integratieconsulent breng je de arbeidsmarktpositie in kaart. Hierdoor krijg je een realistisch beeld van jou capaciteiten en kwaliteiten.
  • Werknemersvaardigheden: Als je geruime tijd niet meer hebt gewerkt is het belangrijk dat de werknemersvaardigheden versterkt worden. Door de werknemersvaardigheden te versterken verkleinen we jouw afstand tot de arbeidsmarkt.

En dan?

Als je klaar bent om een betaalde baan op te pakken kan er na een Werkfit traject een Naar Werk-traject aangevraagd worden. Een re-integratieconsulent kan je dan helpen om een geschikte baan te vinden.

Lees hier het succesverhaal van Jamie-lee

WerkFit-trajecten bij Percuris

Percuris is een gecertificeerde partner van het UWV voor re-integratie en jobcoaching en heeft de Aanbesteding Inkoopkader 2016-2020 Re-integratiediensten. Al onze Werkfit re-integratiediensten worden uitgevoerd door ervaren re-integratieconsulent die in jouw regio wonen en werken.

Percuris gelooft in ‘Gewoon doen werkt’. We stimuleren jou je eigen kansen te vergroten. Onze jobcoaches handelen altijd daadkrachtig en resultaatgericht. Er wordt niet gekeken naar je belemmeringen maar vooral naar je sterke kanten. Daardoor zijn onze re-integratietrajecten succesvol. Meer over Percuris.

Hebt u een indicatie voor een Werkfit-traject? Of werkt u voor het UWV en zoekt u voor een klant een passend Werkfit-traject? Neem dan contact met ons op!